API Nedir? API Nasıl Çalışır?

resim67702534
resim67702534

Api nedir? API terimi, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir. Temelde harici programcıların muayyen bir programa bağlanmak için kullanabileceği bir “fiş” tir.

Programcı API’dan malumat istek eder ve bu detayları programcının kendi uygulamasına sunar. Ayrıca detayları bir programa transfer etmek için de kullanılabilir.

Bunun bir örneği, bankalardan finansal veri alan Mint gibi mobil uygulamalardır. Başka bir örnek, Facebook ve Twitter hesaplarınızdan yeni yayınlar alan ve hepsini tek bir internet uygulamasında canlandıran bir internet sitesidir.

API’lar, geliştiricilerin değişik hizmetlerden gelen verileri tek bir kullanıcı arayüzünde ya da uygulamada birleştirmesini oldukça kolaylaştırır.

Neler Okuyacaksınız? →

API nedir?

Api nelerdir ya da Bir API’nin iyi mi çalıştığını idrak etmek için uygulamaların internet üstünden iyi mi çalıştığını idrak etmek önemlidir.

Bir hizmetin içerik oluşturucuları (Google Haritalar gibi), dünyanın dört bir tarafındaki programcıların veri almak için kullanacakları bir kullanıcı arayüzü kurmak istediklerinde, bir SOAP ya da REST kullanıcı arayüzü oluştururlar. SOAP, Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP) anlamına gelir. REST, Temsil Edici Devlet Transferi anlamına gelir.

Her iki protokol de aynı tür eylemleri gerçekleştirir. Herhangi bir uygulamadan istek alırlar ve bu taleplere cevap verirler.

Veri aktarımının yapısı, JavaScript Nesne Gösterimi anlamına gelen JSON olarak malum bir mimariyi izler. JSON “veri değişimi” olarak malum şeydir. Basitçe söylemek gerekirse, programcıların insan ve makine tarafınca okunabilir bir formatta malumat istek etmesinin bir yolu.

Bir API Nasıl Çalışır?

Api nelerdir açıkladık peki bir API iyi mi çalışır? JSON, API’yı oluşturan ve onu kullanan programcıların her bir uygulamasının birbiriyle iyi mi “konuşabileceğini” bildikleri standart bir yoldur. JSON verileri genelde ad ve kıymet çiftlerinin bir koleksiyonudur. Programcılar bu tarz şeyleri veri API’sine arzu olarak gönderebilir ve API, cevap JSON nesnesindeki değerlerle cevap verir.

Olayların sırası aşağıdaki gibidir:

 1. İstemci uygulaması, bir internet API arayüzüne internet üstünden veri için JSON yapılandırılmış bir arzu gönderir.
 2. API talebi alır, işler ve gereksinim duyduğu rastgele bir dahili veritabanından istenen detayları alır.
 3. API, aynı JSON yapılandırılmış biçimini kullanarak istekte bulunan programa internet üstünden cevap verir.
 4. İstemci uygulaması JSON cevabını alır ve tatbik arabirimi vasıtasıyla kullanıcıya malumat sağlar.

Bilgiler API’ye ya da API’dan aktarılabilir. Örneğin, bir uygulama, kullanıcının giriş bilgilerini ve posta metnini içeren Facebook API posta bilgilerini gönderebilir. Facebook API, bu talebi alır ve işleme koyar ve bu kullanıcının Facebook duvarında gösterim yayınlar.

REST, tatbik geliştiricilerinin HTML, JSON, XML ve hatta düz metin dahil olmak suretiyle mesajlar için muhtelif formatlar kullanmasına izin verir. SOAP API’leri sadece XML biçimli iletilere izin verir.

Ayrıca Bknz: JavaScript Nedir ve Nasıl Çalışır?

API Uygulamalarına Örnekler

Bugün kullanılan en tanınmış internet API’lerinden bazıları nelerdir? Kullanıcıların toplumsal platformlarla etkileşime girmesine, hava durumunu denetim etmesine, haritalarla entegre bulunmasına ve daha birçok şeye imkân tanıyan mobil ve internet programları vardır. Bu uygulamalar, uzak hizmetlere ulaşmak ve veri almak ya da göndermek için API’leri kullanır.

Aşağıda, programcıların programları için ulaştığı en API’lerin kimilerine birkaç misal verilmiştir.

Weather Underground API’sı

Web programları için en tanınmış kullanım alanlarından biri hava durumu bilgilerinin alınmasıdır. Programcılar için en tanınmış online API hava hizmetlerinden biri Weather Underground.

Bu API’yı IFTTT internet hizmetini kullanarak çalışırken görebilirsiniz. Burada, muhtelif Weather Underground tetikleyicilerini ve eylemlerini bulacaksınız.

Bunların her biri, Weather Underground hizmetine yönelik API isteklerini kullanır. IFTTT aracılığıyla, SMS mesajları ya da e-postalar gibi öbür eylemleri tetiklemek için muhtelif hava durumu uyarılarını ve vakalarını kullanabilirsiniz.

Programcılar tarafınca kullanılan bir öbür tanınmış hava durumu API hizmeti OpenWeather API’sıdır.

Skyscanner Uçuş Arama API’sı

API teknolojisinin bir öbür tanınmış kullanımı, seyahatle alakalı programlar içindir. Birçok mobil ve internet uygulamasının uçuş durumu ya da uçuş ve otel fırsatları gibi yolculuk bilgilerini alması gerekir. Skyscanner API kolay internet arzuları vasıtasıyla uygulamalara bu bilgiyi getiriyor.

Örneğin, Scoot gezi planlama internet sitesi ve mobil uygulaması, gezi arama kullanıcısı arzuları için Skyscanner API’sından yararlanır.

Harici bir havayolu API’sına erişim olmadan, Scoot programcıları kendi veritabanlarını kurmak ve detayları muhtelif havayollarından almak zorunda kalacaklardı. Skyscanner API’sını kullanarak, programcılar yolculuk planlama internet uygulamalarına odaklanabildi ve bunun yerine uçuş aramasını Skyscanner’a kadar ağır kaldı.

Yahoo Finans API’sı

Yahoo Finans API’sı artık RapidAPI olarak bilinir. Herhangi bir harici uygulamanın pay senedi fiyatları, finansal raporlar, pay senedi basın bültenleri ve daha fazlasını almasına izin verir. API’ya arzu göndererek, programcılar pay senedi grafikleri de dahil olmak suretiyle oldukça muhtelif borsa bilgilerini alabilirler.

Mobil finansal programlar geliştirmek isteyen, fakat muhtelif pazar veritabanlarına erişim sağlayamayan programcılar için pay senedi bilgilerine kolay erişim oldukça değerlidir. Yahoo Finance gibi bir API kullanarak, programlar kolay bir API talebi ile bütün pazarlardan birleştirilmiş verilere erişebilir.

Bitly URL Kısaltıcı API’sı

Twitter ya da Facebook gibi siteler için en yaygın işlemlerden biri, yayınları kısaltmak için URL’leri kısaltmaktır. Bitly uzun yıllardan beri bu alanda liderdir. Bu nedenle, URL kısaltma hizmetinin bir Bitly API vasıtasıyla da kullanılabilmesi mantıklıdır.

Bu, tatbik geliştiricilerin Bitly URL kısaltma hizmetini kendi mobil uygulamalarına ya da internet sitelerine yerleştirebileceği anlamına gelir. Bunun bir örneği, muhtelif online hizmetleri birbiriyle entegre etmeye yardım eden online bir hizmet olan Zapier’dir. Zapier, kullananların Bitly hesaplarını haiz olabilecekleri öbür online hizmetlerle entegre etmelerini sağlamak için Bitly API’sını kullanır.

Örneğin, Bitly kullanarak yeni bir irtibat oluşturduğunuzda yeni otomasyonu tetikleyebilirsiniz. Bu, bağlantıyı anında bir Google Dokümanlar belgesine ya da Google E-Tablolar e-tablosuna gönderebilir. Hatta Zapier’in URL’yi anında bir Evernote Not Defteri’ne göndermesini de sağlayabilirsiniz.

Tüm bu entegrasyonlar mümkün olabilir zira Zapier programcıları Bitly API’ye internet isteklerini kullanabilirler.

Google API’ları

Google o denli oldukça API sunar ki onları bulmak için bir Google API Gezgini sunar. En tanınmış Google API’larına birkaç misal şunları içerir:

 • Analytics Raporlama API’sı : Kullanıcının kendi internet sitesi Analytics verilerine erişim sağlar.
 • Takvim API’sı : Bir kullanıcının Google Takvimindeki etkinlikleri alın ya da yayınlayın.
 • Google Dokümanlar API’sı : Google Dokümanlar dokümanlarını okuyunuz ya da bu dokümanlardan yazın.
 • Gmail API : Kullanıcı Gmail hesaplarına erişin ve e-posta gönderin ya da alın.
 • Google E-Tablolar API’sı : Bir kullanıcının Google E-Tablolar’daki e-tablolarını okuyunuz ya da bu sayfalara yazın.

Bu API’lara kendi Google hesabınızdan basitçe erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Google Scripts’in iyi mi yazılacağını öğrenmek ve kendi Script uygulamalarınız için bütün Google API’ları ailesine erişiminiz var.

Örneğin, Gmail API’sını kullanarak bir Google E-Tablolar e-tablosundaki detayları kullanarak Gmail üstünden e-posta göndermek için bir komut dosyası yazabilirsiniz.

Sosyal Medya API’ları

Sosyal medya platformları büyük ihtimalle API’lar oluşturan ilk online hizmetlerden bazılarıydı. Bunlar, üçüncü taraf geliştiricilerin bir kullanıcının toplumsal hesabına gösterim göndermek için mobil ya da internet programları yazabilmeleri için oluşturuldu. Bu API’ler hala var ve geliştiriciler devamlı olarak yeni özellikler ekliyor.

Bazı örnekler:

 • Twitter API’sı
 • Facebook API’sı
 • Pinterest API’sı
 • Instagram API’sı
 • Reddit API’sı
 • Tumblr API’sı
 • YouTube API’sı

Bunlar, büyük şirketlerin hizmetlerini hayattaki tatbik geliştiricilerine açmak için API’leri iyi mi kullandığına dair birkaç örnektir.

İnternetin geleceği platformların ve hizmetlerin entegrasyonuna bağlı olduğundan, API’ler gelecekteki uygulamaların ve teknolojilerin ilerlemesi için temel itici güçtür. Aslında, bugün kullandığınız mobil uygulamaların ya da internet sitelerinin bir oldukça büyük ihtimalle yukarıda listelenen API’lerin çoğunu kullanıyor ve bunun bilincinde bile olmayabilirsiniz.