Çocukların boyu artık önceden belirlenebilecek

Çocuklarda boy bazılarına göre genetik bazılarına göre beslenme. Artık bilim bu hususta son noktayı koyuyor. Araştırmalara göre evlatların boyu artık daha önceden belirlenebilecek. Çocukların ilerde kısa boylu olup olmayacağı ve ona göre iyi mi önlemler katılması hakkında tıpta yeni çareler oluşacak.


Çocukların boyu artık daha önceden belirlenebilecek!

Çocuklarda gelişme evresi tamamlanmadan hangi boyda olacakları, artık daha net bir halde belirlenebilecek. Bu alanda yapılan en kapsamlı araştırmayla, internasyonal bir inceleme ekibi, gövde boyuyla alakalı olan 12.000’in üstünde gen varyantı belirleme etti. Elde edilen büyüme geni çeşitliliği bilhassa tıpta yeni kapılar açacak.

Çocuklarda kısa boy, anne ve babaların maksimum dert edindikleri sorunlardan biri. Bir kişinin gövde boyu mühim seviyede kalıtımı tarafınca belirlenebilir. Örneğin hem anne hem de babası uzun boylu olan çocuklar genellikle uzun boylu olurlar. Faka gövde boyunu yalnızca ebeveynin dış görünüşüne göre tahmin etmek her vakit doğru netice vermeyebiliyor.

Araştırmacılarda uzun bir süredir kalıtımdaki belli başlı gen varyantlarının, aynı kökenden gelen iki kişinin değişik boylarda olmasında yüzde 40-50 oranında görevli bulunduğunu düşünüyorlardı. Bu her şeyden ilkin kardeşlerin neden aynı boyda olmadıklarını da açıklıyor. Boy farklılıklarının öteki sebepleri de çevresel bilhassa de beslenme gibi faktörler.

Kısa boylu çocuklar artık belirlenebilecek

Boy farklılıklarından görevli gen varyantlarını bulmak isteyen 600 bilim insanı, 280 inceleme ve 5,4 milyon kişinin veraset verileri incelediler. Araştırmacıların, tekli nükleotid polimorfizmlerini çözümleme ederek, kalıtımda gövde boyunu etkileyen 12.000’i aşkın gen varyantını belirlediler. Bunlar insan kalıtımının aşağı yukarı yüzde yirmisini içine alan ufak alanlarda yer alıyor. Avrupa kökenli insanlarda bu gen varyantları gövde boyu farklılıklarının yüzde 45’inden sorumlu.

Avrupalılar için bu kadar net sonucun çıkmış olması, araştırmaya katılanların büyük bir kısmının Avrupa kökenli olmasıyla ilgili. Asya ve Afrika’ya ait erişilebilir, kafi oranda veri bulunmuyor, bu da sonuçların Asya ve Afrikalılar için o denli doğru olmadığı anlamına geliyor. Asya ya da Afrika kökenlilerde bu nispet yüzde on ila yirmi civarında olabilir diyor araştırmacılar.

Araştırmacılara göre kalıtımdaki gen varyantlarının daha iyi anlaşılması, tıpta çoğu kapıyı aralayacak. Her şeyden ilkin bir çocuğun boyunu tahmin etmek için DNA ile en net netice elde edilebilecek. Ve çocuğun gelişiminde problemler ortaya çıkarsa ve gelişme beklenildiği gibi olmazsa, bunun tetikleyicisi süratli ve net bir halde belirlenebilecek diyor araştırmacılar.
(Kaynak: A saturated map of common genetic variants associated with human height, Nature)Ayrıca Gelgez Bilgi Deposuna Bakınız

  • Çocuklarda boy uzaması iyi mi olmalı?
  • Beslenme şekli boy uzamasına tesir ediyor