Her Geliştiricinin Bilmesi Gereken Temel SQL Komutları

SQL ya da Structured Query Language (yapılandırılmış sorgu dili) ilişkisel veritabanı sistemindeki (RDBMS) verileri tedvir etmek için kullanılır. İşte Her Geliştiricinin Bilmesi Gereken Temel SQL Komutları.

Bu yazıda, her geliştiricinin bilmesi ihtiyaç duyulan sık kullanılan SQL komutlarını öğreneceksiniz. Bu materyal, bir iş görüşmesinden ilkin SQL bilgilerini yenilemek isteyenler için idealdir. Bu yazıda MySQL ya da MariaDB laf dizimini kullanacağız. Ancak komutların bir çok patform bağımsızdır ve SQL Server, PostgreSQL, SQLite, OracleDB ve ötekiler üstünde çalışacaktır.

Neler Okuyacaksınız? →

Veritabanlarıyla Çalışmak için Temel SQL Komutları

1. Mevcut veritabanlarını görüntüle:

SHOW DATABASES

2. Yeni bir veritabanı oluşturma

CREATE DATABASE

3. Kullanılacak veritabanını seçme

USE <database_name>

4. SQL komutlarını .sql dosyasından içe aktarın

SOURCE <path_of_.sql_file>

5. Veritabanını ve bütün verileri kaldırma

DROP DATABASE <database_name>

Tablolarla çalışmak

6. Veritabanında bulunan tabloları görüntüleme

SHOW TABLES

7. Yeni bir tablo oluşturun

“Eğitmen” tablosunu oluşturun:

CREATE TABLE instructor (
ID CHAR (5),
name VARCHAR (20NOT NULL,
dept_name VARCHAR (20),
salary NUMERIC (8,2),
PRIMARY KEY (ID),
);

8. Tablo ile ilgili bilgi

Tablonun sütunları ile ilgili aşağıdaki komutu kullanarak muhtelif detayları (değerlerin türü, anahtardır ya da değil) görüntüleyebilirsiniz:

DESCRIBE <table_name>

9. Tabloya yeni veri ekleme

Her Geliştiricinin Bilmesi Gereken Temel SQL Komutları

INSERT INTO <table_name> (<col_name1><col_name2><col_name3>, ...)
VALUES (, , , ...);

Tablonun her sütununa veri eklediğinizde, sütun isimlerini belirtmeniz gerekmez.

INSERT INTO <table_name>
VALUES (, , , ...);

10. Zaten mevcud tablo verilerini güncelleme

UPDATE <table_name>
SET <col_name1> = , <col_name2> = , ...
WHERE ;

11. Tüm verileri tablodan sil

DELETE FROM <table_name>;

12. Tablonun ve bütün verilerin silinmesi

DROP TABLE <table_name>;

Sorgu oluşturma komutları

13. SEÇİMİ

SELECT, muayyen bir tablodan veri almak için kullanılır:

SELECT <col_name1><col_name2>, ...
FROM <table_name>;

Aşağıdaki komut tablodaki bütün verileri yazdırabilir:

SELECT * FROM <table_name>