Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları


HTTP hata mesajlarını merak ederiz hep ne işe fayda ya da niçin bu hatayı alırız diye işte bu yazımızda bu mevzuyla alakalı detayları sunuyoruz.

Neler Okuyacaksınız? →

Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları

502 Bad Gateway Hatası Nedir

502 Bad Gateway

HTTP Hata 502 – Kötü Geçiş olarak çeviri edilir. Sunucu yanlışı grubundadır. 502 Bad Gateway yanlışı ile alakalı daha ayrıntılı malumat almak dilerseniz “502 Bad Gateway Hatası Hakkında Bilmeniz Gerekenler” makalemizi okuyabilirsiniz.

500.100 Internal Server Error 

HTTP 500.100 – İç Sunucu Hatası – ASP hatası

500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA

HTTP Hata 500-15 – global.asaya dair isteklere izin verilmiyor

500.13 Internal Server Error Server too busy

HTTP Hata 500-13 – Sunucu oldukça meşgul

500.12 Internal Server Error Application restarting

HTTP Hata 500-12 – Uygulama Yeniden Başlatılıyor

500 Internal Server Error

HTTP 500 – İç sunucu hatası

500 Internal Server Error Hatası Nedir

414 Request – URI Too Long

HTTP 414 – İstek – URI Çok Uzun

414 Request – URI Too Long

412 Precondition Failed

HTTP 412 – Önkoşul Başarısız Oldu

407 Proxy Authentication Required

HTTP 407 – Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor

406 Not Acceptable

HTTP 406 – Kabul Edilemez

405 Method Not Allowed

HTTP 405 – Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor

404 Not Found

HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası

404 Not Found Nedir

403.17 Forhidden – Client certificate özgü expired or is not yet valid

HTTP 403,17 Yasak: İstemci sertifikasının süresi bitmiş oldu ya da hemen hemen tedavül kazanmadı

403.16 Forhidden – Client certificate untrusted or ill-formed

HTTP 403,16 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz

403.15 Forhidden – Client Access Licenses Exceeded

HTTP 403,15 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı

403.14 Forhidden – Directory Listing Denied

HTTP 403,14 Erişim Yasakizin Listelemesi geçersiz

403.13 Forhidden – Client certificate revoked

HTTP 403,13 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi

403.12 Forhidden – Mapper Denied Access

HTTP 403.12 – Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti

403.11 Forhidden – Password Change

TP 403,11 – Erişim Yasak: Parola değişikliği

403.10 Forhidden – Invalid Configuration

HTTP 403,10 – Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma

403.9 Forhidden – Too many user

HTTP 403,9 – Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı

403.8 Forhidden – Site access denied

HTTP 403,8 Yasak: Siteye erişim reddedildi

403.7 Forhidden – Client certificate requred

HTTP 403,7 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor

403.6 Forhidden – IP address rejected

HTTP 403,6 Yasak: IP adresi reddedildi

403.5 Forhidden – SSL 128 required

HTTP 403,5 Yasak: SSL 128 gerekiyor

403.4 Forhidden – SSL required

HTTP 403,4 Yasak: SSL gerekiyor

403.3 Forhidden – Write access forhidden

HTTP 403,3 Yasak: Yazma Erişimi Yasak

403.2 Forhidden – Read access forhidden

HTTP 403,2 Yasak: Okuma Erişimi Yasak

403.1 Forhidden – Execute access forhidden

HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak

401.5 Unauthorized – Authorization failed by ISAPI/CGI app

HTTP 401.5 – Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafınca yetki verilmedi

401.4 Unauthorized – Authorization failed by filter

HTTP 401,4 – Yetki yok: Yetkilendirme prosedürü filtre tarafınca reddedildi

401.3 Unauthorized – Authorization due to ACL on resource

HTTP 401.3 – Erişim; kaynaktaki EDL tarafınca reddedildi

401.2 Unauthorized – Authorization to sunucu configuration

HTTP 401,2 – Yetki yok: Sunucu yapılandırması sebebiyle celse açılamadı

401.1 Unauthorized – Logon failed

HTTP 401,1 – Yetki yok: Oturum Açılamadı

401.1 Unauthorized – Logon failed Nedir

400 – Bad Request

HTTP 400 – Yanlış İstek

Önerilen Yazı;  İstihbarat servisleri sosyal medyayı izliyor !!!