İlişkilerde bakış açısı değiştirmek neden önemli? Bilimsel 4 önemli neden

İlişkilerin devam etmesi karşılıklı antak kalma ile mümkündür. Uzmanlar çift ilişkilerde empati sorununa ele aldı ve İlişkilerde bakış açısını değişiklik yapmak niçin önemli? Bilimsel 4 mühim nedenini açıkladı.


İlişkilerde bakış açısı değişiklik yapmak niçin önemli? Bilimsel 4 mühim neden

Çoğunuz büyük bir olasılıkla başkalarının kafasından geçenleri okuma ve dünyaya onların gözünden bakabilme mevzusu ile ilgili olabildiğince beceriklisinizdir. Daha da önemlisi, mevzu eşiniz olduğunda kendinizi bir başkasının zeminin koyabilme beceriniz onun acılarını büyük oranda hafifletmenize imkân tanıyabilir. 

Olaylara bir başkasının gözünden yaklaşma özelliği, bir başkasının duygularını, içerisinde bulunmuş olduğu durumun ve davranışlarının peşinde yatan sebepleri anlayabildiğiniz duygudaşlık ya da empati özelliği ile bağlantılıdır.

Ne var ki, New England Üniversitesi’nden Vanessa Cahill ve dostlarının da belirttikleri gibi, bakış açısı alma becerisi başkalarının duygularını anlamanın yanı sıra, başkalarının düşüncelerini de anlamayı gerektirir. Dahası, bakış açısı almak sadece eşleri değil, bunun yanı sıra çok değişik durumları da ilgilendiren bir beceridir. 

Gerçekten de, araştırmacıların belirttikleri gibi, bakış açısı alma genellikle bireyin başkalarıyla çok daha faal bir biçimde etkileşime girmesine imkân tanıyan Duygusal Zeka ile yakından ilintilidir. Mantık basit. 

Karşıdaki kişiyi iyi mi görmeli?

Mutfak masasının bir başlangıcında eşiniz, karşısında da siz oturuyorsunuz. O sırada eşinizi ve arkasındakileri görebiliyorsunuz. Eşinizin gözünden bakabilirseniz, onun size bakarken neleri gördüğünü de kafanızda canlandırabilirsiniz. Burada tıpkı aynadan iyi mi göründüğünüze ve iyi mi davrandığınıza bakıyormuşsunuz gibi bir vaziyet laf konusudur. Diyelim ki, eşinizin giysilerinin kılıksız ve buruşuk olmasından yakındınız. Peki, ya sizin giysilerinize ne demeli? Kim bilir, kim bilir iki haftadır üzerinizden çıkartmadığınız eşofmanları giyiyorsunuzdur. Eşiniz size baktığında bunu mu görüyor? 

Vanessa Cahill ve dostlarının amacı, yakın bir ilişkide bakış açısı alma becerisinin eşlere ne seviyede fayda sağlayabileceğini belirlemekti. Araştırmacılar, daha önceki çalışmalardan yola çıkarak, “kişinin zihinsel açıdan kendini bir başkasının yerine koymasının genellikle bir başkasına anlayış ve sevecenlik beslemesinin bir yolu” bulunduğunu dile getiriyorlar. Bu zihinsel beceriye haiz olur olmaz eşinizin duygularını tartabilir, ya da önceki incelemelerin deyişiyle “empatik doğruluk” becerisini ölçebilirsiniz. Şu 4 niçin zihninizi açabilir.

Vanessa Cahill ve arkadaşları 4678 katılımcıya 20 değişik örneklem deneyinin uygulanmış olduğu daha önceki çalışmalardan türetilen verileri istatistiksel açıdan inceleyen geniş ölçekli bir çabalama yürüttüler. Araştırma, ilişkide yüksek bir hoşnutluk düzeyinin, genellikle bakış açısı alma becerisinin de yüksek düzeyde olmasının bir kararı olabileceğine işaret ediyor. Peki, bakış açısı alma yetisi niçin ilişkide hoşnutluğun mühim bir ön göstergesi sayılıyor? Cahill ve arkadaşlarına göre, aşağıdaki 4 niçin kişinin dünyayı eşinin gözlerinden görebilme becerisini geliştirmeye çalışmasının mantıklı bir davranış olacağına işaret ediyor.

Bakış açısı alma becerisi, ikili ilişkiler Empati kurmanın 4 nedeni

  1. Eşinizin düşüncelerini okuyabilmeniz onun tepkilerini daha iyi anlamanıza imkân tanır. Bu da sonuç olarak çelişkilerin ilişkiyi tehlikeye düşürmesine meydan vermeyecek bir biçimde erkenden belirlenmesine destek olur.  
  2. Bakış açısı alma becerisi yüksek olduğunda, eşiniz sizi daha adil ve aleni görüşlü biri olarak gördüğünden size daha müspet yaklaşır.
  3. Bakış açısı alma becerisi kendinizi eşinize daha yakın hissetmenize ve aranızdaki bağın kuvvetlenmesine destek olur. Böylelikle, eşinizin dünya görüşünü paylaşmanız da çok daha basit olur.
  4. Başka insanların belli durumlarda iyi mi reaksiyon verdiklerine şahit olmak ilk önce daha ahenkli bir eş bulmanıza destek olacağından, ilk eş seçiminiz de daha iyi olacaktır. Bakış açısı almanın önemine değindikten sonrasında bu becerinin doğuştan mı edinildiği, yoksa sonradan öğrenilebildiği mi mevzusu gündem geliyor. Araştırmacılar bakış açısı almanın şahsi bir hususiyet olduğu görüşünü savunuyorlar. Ancak bir ilişkide iki tarafın da çabasıyla kurulacak iletişim vasıtası ile bu tabii becerinin eksikliğinden meydana gelen boşluğun zamanla giderilebileceğine ve taraflar arasında çok daha kuvvetli bir bağın oluşturulabileceğine dikkat çekiyorlar. 

(Kaynak: 4 Reasons to View Your Relationship from a  New Perspective  | Psychology Today)
Ayrıca bakınız

  • Kadın algısı iyi mi zamanla değişti?
  • Duygusal zekanın yüksek bulunduğunu anlamanın 15 işareti