İngilizce sıfatlarda dereceler | Comparisons (Comperative and Superlative)

Türkçe’de olduğu gibi sıfatlarda da karşılaştırma yapıyoruz. Oldukça basit bir mevzu olduğu halde İngilizce sıfatlarda dereceler mevzusu hep karıştırılır. Bu dersi öğrenmeden ilkin mutlaka ingilizce sıfatlar mevzu anlatımı mevzusuna bakınız. Ders içeriğinde İngilizce sıfatlar (Adjectives), ingilizce sıfatlar listesi, ingilizce sıfatlar örnek, Comparisons  yani karşılaştırma derecesi olan Comperative ve Superlative ile alakalı bilgiler bulacaksınız.


İngilizce sıfatlarda dereceler | Comparisons (Comperative and Superlative)

İngilizce sıfatlar (Adjectives) 3 dereceli olarak incelenir. Sıfatların düzgüsel formu, Comparative yani “daha”,  Superlative yani “en” olarak aklımızda tutabiliriz.

Aşağıdaki ingilizce sıfatlar misal ile başlayalım.

Sıfatlar (Adjectives) Comparative (Üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Long (uzun)Longer (daha uzun)The longest (en uzun)
Interesting (ilginç)More Interesting (daha ilginç)The most Interesting (en ilginç)

Tabloda görüldüğü birtakım sıfatlar hece rakamları ve sondaki biten meşhur harflere göre aşama alırlar. Şimdi bu kurallara bir göz atalım.1. Sıfatlar Tek heceli ise sonuna -er ve -est takısı gelir.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
New (yeni)newer (daha yeni)The newest (en yeni)
Old (eski)older (daha eski)The oldest (en eski)
Strong (güçlü)stronger (daha güçlü)The Strongest (en güçlü)
Weak (zayıf)weak (daha zayıf)The weakest (en zayıf)
Cold (soğuk)colder(daha soğuk)The coldest (en soğuk)
Warm (ılık)warmer (daha ılık)The warmest (en ılık)
Young (genç)younger(daha genç)The youngest (en genç)
Small(küçük)smaller (daha küçük)The smallest (en küçük)
Cheap (ucuz)cheaper(daha ucuz)The cheapest (en ucuz)
Tall (uzun)taller (daha uzun)The tallest (en uzun)
Short (kısa)shorter (daha kısa)The shortest (en kısa)
Long (uzun)longer (daha uzun)The longest (en uzun)
Cool (serin, soğuk, klas)cooler (daha serin)The coolest (en serin)
Low (düşük)lower (daha düşük)The lowest (en düşük)
High (yüksek)higher daha (yüksek)The highest (en yüksek)
Clean (temiz)cleaner (daha temiz)The cleanest (en temiz)
Dark (karanlık)Darker (daha karanlık)The darkest (en karanlık)
Light ( hafif, açık)Lighter (daha hafif)The lightest (en hafif)
Great (büyük, mükemmel)Greater (daha büyük)The greatest (en büyük)
Poor (fakir)Poorer (daha fakir)The poorest (en fakir)
Rich (zengin)Richer (daha zengin)The richest (en zengin)
Fast (hızlı)Faster (daha hızlı)The fastest (en hızlı)
Slow (yavaş)Slower (daha yavaş)The slowest (en yavaş)
Quite (sessiz, sakin)Quieter (daha sessiz)The quietest  (en sessiz)


2. Eğer sıfatlarda tek sesli olup + ilaveten sessiz bir harfle bitiyorsa ‘y’ve ‘w’ dışındaki sessiz harfler genelde çift yazılır.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
Big (yeni)Bigger (daha büyük)The biggest (en büyük)
Hot (eski)Hotter (daha eski)The hottest ( en  sıcak)
Wet (nemli)Wetter (daha nemli)The wattest (en nemli)
Sad (üzgün)Sadder (daha üzgün)The saddest (en üzgün)
Fat (şişman)fatter (daha şişman)The fattest (en şişman)
Thin (ince)Thinner (daha ince)The thinnest (en ince)
Small (küçük)Smaller (daha küçük)The smallest (en küçük)
Flat (düz)Flatter (daha düz)The flattest (en düz)


3. Sıfatların sonunda -e ile bitiyorsa, -r ve -st koymak yeterli.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
Large (geniş)Larger (daha geniş)The largest (en geniş)
Nice (hoş)Nicer (daha hoş)The nicest (en hoş)
Safe (güvenli)Safer (daha güvenli)The safest (en güvenli)
Late (geç)Later (daha geç)The latest (en geç)
Brave (cesur)Braver (daha cesur)The bravest (en cesur)
Pale (solgun, soluk)Paler (daha soluk)The palest(en soluk)

4. Sonu ‘-er’, ‘-y’ ve ‘-ly’ ile biten iki heceli sıfatlar, Comparative (Üstünlük) ve Superlative (En üstünlük)  hallerinde sonlarına ‘-er’ve ‘-est’ eki alırlar.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
pretty (şirin)Prettier (daha şirin)The prettiest (en şirin)
funny (komik)Funnier (daha komik)Funniest (en komik)
lazy(tembel)Lazier(daha tembel)The laziest (en tembel)
early (erken)Earlier(daha erken)the earlist (en erken)
Easy (kolay)Easier (daha kolay)The easiest (en kolay)
lovely (sevimli, hoş,güzel)Lovelier (daha sevimli)The loveliest(en sevimli)
lively (canlı,enerji dolu)Livelier (daha canlı)the liveliest (en canlı)
noisy (gürültülü)Noisier (daha gürültülü)The noisiest (en gürültülü)
Cosy (rahat-samimi)Cosier (daha rahat)the cosiest (en rahat)
clean (temiz)Cleanier (daha temiz)the cleanest (en temiz)
dirty (kirli)Dirtier (daha kirli)the dirtiest (en kirli)
busy (meşgul)Busier (daha meşgul)the busiest (meşgul)
rainy (yağmurlu)Rainier (daha yağmurlu)the rainiest (yağmurlu)
sandy (kumlu)Sandier (daha kumlu)the sandiest (en kumlu)


5. Tek heceli sıfatlar “-le” ile bitiyorsa, Comparative (Üstünlük) ve Superlative (En üstünlük) hallerinde yalnızca -r ve -st eki alırlar.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
Simple (basit, kolay)Simpler (daha basit)The simplest (en basit)
noble (asil,soylu)Nobler (daha asil)The noblest (en asil)
Humble (mütavazi, alçakgönüllü)Humbler (daha mütevazi)The humblest (en mütevazi)
Subtle(göze çarpmayan),Subtler (daha ince)The subtlest (en ince)
Late (geç)Later (daha geç)The latest (en geç)


6. Yukandaki kuralların haricinde kalan iki ve daha çok heceli sıfatlar, Comparative (Üstünlük) ve Superlative (En üstünlük) hallerinde more” ve most” ile beraber kullanılırlar.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (en üstünlük)
Worried (endişeli)More worried (endişeli)The most worried (endişeli)
Beautiful (güzel)More beautiful (daha güzel)The most beautiful (en güzel)
Comfortable (rahat)More comfortable (daha rahat)The most comfortable (en rahat)
Difficult (zor)More difficult (daha zor)The most difficult (en zor)
Hardworking (çalışkan)More hardworking (daha çalışkan)The most hardworking (en çalışkan)
famous (ünlü)More famous (daha ünlü)The most famous (en ünlü)
dangerous (tehlikeli)More Dangerous  (daha tehlikeli)The most The most  (en tehlikeli)
Delicious (lezzetli)More delicious (daha lezzetli)The most delicious  (en lezzetli)
Crowded (kalabalık)More crowded (daha kalabalık)The most crowded (en kalabalık)
Interesting (ilginç)More interesting (daha ilginç)The most interesting (en ilginç)
Popular (popüler)More popular (daha popüler)The most popular (en popüler)
Handsome (yakışıklı)More handsome (daha yakışıklı)The most handsome (en yakışıklı)
Useful (yararlı)More useful (daha yararlı)The most useful (en yararlı)
Excellent (harika)More excellent (daha harika)The most excellent (en harika)
Intelligent (akıllı)More intelligent (daha akıllı)The most intelligent (en akıllı)
Important (önemli)More important (daha önemli)The most important (en önemli)
Expensive (pahallı)More expensive (daha pahallı)The most expensive (en pahallı)


7. Bazi sifatlar ise bu kuralları almaz yani düzensizdir. Bunları ezberlemeliyiz.

Sıfatlar (Adjectives)Comparative (Üstünlük)Superlative (En üstünlük)
Good (iyi)Better (daha iyi)The best (en iyi)
Bad (kötü)Worse (daha kötü)The worst (en kötü)
Far (uzak)Farther/further (daha uzak)The farthest/furthest (en uzak)
Little (az)Less (daha az)The least (en az)
Much/many (çok)More (daha çok)The most (en çok)
Old (yaşlı)Elder (daha yaşlı)The eldest (en yaşlı)Ayrıca bakınız

  • İngilizce sıfatlarda dereceler ile alakalı örnekler | Comperative and Superlative