Mobilite nedir? Byod Nedir? Neden mobiliteye geçmeliyiz?

Teknolojinin ve iletişimin gün geçtikçe geliştiği iş dünyasında, birtakım yeni kavramların ismini sıkça duymaya başladık. Bu kavramlardan bir tanesi de mobilite oldu. Mobilite nedir? Byod Nedir? İletişimde Mobilite Neden Önemlidir? İletişimde Mobilite Firmanıza Hangi Avantajları Sağlar? Hangi sektörler ya da iş modelleri için mobilite önemlidir? cevaplar için okumaya devam edin.


Mobilite nedir? Byod nedir?

Yoğun rekabet ortamında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, birtakım pazarlarda daha da ehemmiyet kazandı. Şirketlerin müşterilerine sunmuş olduğu ürünler, hizmetler ve çözümlerin yanı sıra inovasyona ayak uydurmaları da icap eder oldu. Burada da karşımıza mobilite nelerdir sorusu çıkıyor. İş yaşamının artık olmazsa olmaz bir unsuru olan bu terimi açıklayalım.

Mobilite, kelime anlamıyla bir yerden diğer bir yere olan hareketi anlatım eder. Hareketlilik ya da vaziyet değişimi anlamında kullanılır. Bunu bir örnekle açıklayalım.

Bir web sitesine girmek için kullandığımız aygıt ya bilgisayar ya da mobil cihazlar (cep telefonu, tablet) olacaktır. Her an, her yerden internete girmemizi elde eden cihazlar mobil cihazlardır. Kelimenin kökenine indiğimizde, mobil teriminin hareket durumunda olmayı anlattığını görürüz. Sabit bir yere bağlı kalmadan, işlerimizi mobil olarak halledebiliriz. İş hayatında ve bilhassa iletişimde mobilite terimini da açıklayalım.

Günümüzde birçok işyerinde statik çabalama düzeninden mobil çabalama düzenine geçildiğini görüyoruz. Şimdi, mobilite ne demek sorusunu bir de bu yönden ele alalım. İşgücünün belli bir mekan ile sınırlandırılmadığı bu yeni düzende, ancak iş yeri içerisinde ve haricinde bir hareketlilik göze çarpmıyor. Aynı zamanda, mobilite mantığı ile beraber kullanılan iletişim araçları da değişiyor. Kullanıcı ile kurumlar arasında sağlanan malumat akışında yeni modern araçlar ve stratejiler öne çıkıyor. Böylece malumat erişimi daha faal ve güvenilir bir biçimde sağlanıyor.

Bir çok iletişim sektörü firmaları kurumların ve kurumsal müşterilerin telekomünikasyon alanındaki gereksinimlerini karşılarken, sektörel bazda gerçekleşen bütün yeniliklere ahenk sağlatıyor.

Byod Nedir?

Günümüzde teknolojinin ve iletişim sistemlerinin gelişmesiyle, iş hayatında karşımıza birçok yeniliğin çıktığından bahsettik. Bu yeniliklerden bir tanesi de BYOD oldu. “Bring Your Own Device” yani “Kendi Cihazını Getir” durumunu birçok iş yerinde görüyoruz.

Çalışanlar, kendi akıllı telefonları, tabletleri ve taşınabilir elektronik cihazlarını iş yerine getiriyor. Bu cihazlarla şirketin kurumsal iletişim ağına ve ulaşmaları ihtiyaç duyulan firma bilgilerine ancak kablosuz bir irtibat ile erişebiliyor.

Böylece şirketler aygıt temin etme konusu ile ilgili ciddi bir harcamadan kurtulmuş oluyor. Mobilitenin öne çıktığı pazarlarda, çalışanların kendi cihazlarıyla ofis içerisinde ve haricinde daha bereketli çalışmış oldukları görülmektedir. Bağımsız ve konforlu çabalama prensibiyle, hem çalışanların performansı hem de şirketlerin başarısı aynı miktarda artış göstermektedir.İletişimde Mobilite Neden Önemlidir?

Hücresel bağlantılı cihazların sayısı ve bu cihazların kullanım payı her geçen sene artış gösteriyor. Hal bu şekilde iken, iş hayatında yeniliklere ayak uydurmak koşul oldu. Artık, hiç bir şey eski usül stabil kalmayacak. Çalışma hayatında iletişimin önemini herkes biliyoruz.

Peki, muhtelif teknolojiler ile birleşen mobilite terimi iletişimde niçin bu kadar öne çıkıyor? Mobilitenin iletişim ile olan ilişkisi ve öneminden bahsedelim.

Yeni teknolojilerin tamamı iletişim odaklı. Kurumlar, kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için çözümler üretiyor. İletişimde mobilitenin önemi de burada ortaya çıkıyor. İnsanlara her an, her yerden iletişim imkanı sunuluyor.

Günümüzde ancak home office çalışanlar değil, bir şirkette tam zamanlı çalışanlar dahi mobil imkanlardan yararlanarak işlerini kolaylaştırdı. Bu şekilde bilgiye daha basit erişmek olası oldu. Doğru malumat akışı, sıhhatli ve süratli bir iletişim vasıtası ile müstahsil ve tüketici arasında kesintisiz bir köprü kurulabilir.İletişimde Mobilite Firmanıza Hangi Avantajları Sağlar?

Gündelik yaşantıda insanların birbiriyle sıhhatli iletişim kurabilmesi olabildiğince önemlidir. İş hayatında ise kuvvetli bir iletişimin sağlayamayacağı başarı yoktur. İnovatif iletişim metotlarında teknolojik cihazların payı büyük.

Firmalar, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanarak müşterileri ile birebir temasa geçerek sektörlerinde hızla yükseliyor. İletişimde mobiliteden yararlanmak firmalara mühim avantajlar sağlıyor. Bu üstünlükleri şöyle açıklayabiliriz:

1. Ciddi şekilde iş verimliliği artıyor

Telekomünikasyon araçlarından en uygun şekilde yararlanan çalışanların işgücü verimliliğinin arttığı görülmektedir. Özellikle bireysel performanslarda mobil çabalama yöntemi, bereketlilik oranını arttırır. Mobil iletişimin verimliliği artırması, şirketlerin ya da markaların milyonlarca kullanıcıya hitap etmesi ve rakiplerinden bir adım önde olması anlamına da gelmektedir.

Kaliteli işgücü her açıdan ehemmiyet taşır. Kurumsal yapıdaki her işletme, müşterilerine/kullanıcılarına bereketli ve kaliteli hizmetler sunmayı amaçlar. Bu sebeple, iki taraf arasında kurulan iletişimde mobiliteden yararlanmak kaçınılmaz olmuştur.

2. Kurumsal Kimliği ve İmajı Güçlendiriyor

Tüm sektörlerde ve iş kollarında kurumsal kimliği güçlendirecek olan yenilikler takip edilir. Firmalar devamlı gelişim göstermeyi hedefler. Müşterilerine karşı daha kuvvetli bir imajla hizmet veren markalar, uzun seneler boyunca piyasada kalıcı olacaktır.

İletişimin her sektörde ve bütün firmalarda mühim olduğu açık. Mobilitenin getirmiş olduğu sistemler ve yeni iletişim trendlerine ahenk sağlamak da bir o kadar önemlidir.

3. Çalışanlar Arasındaki İşbirliğini İyileştiriyor

Mobil cihazların kullanıldığı işletmelerde çalışanların kritik verilere daha süratli erişmesi, aralarındaki işbirliğini güçlendirir. Kurumsal iletişimin ancak firma ve müşteri arasında olmadığı, bunun yanı sıra departmanlar arasında ve çalışanların birbirleri ile irtibatında ehemmiyet kazanılmış olduğu ortadadır. Dolayısıyla, daha faal ve daha süratli iletişim oluşturmak amacıyla mobil cihazlar kullanılmaktadır.

4. Doğru Bilgi Akışını En Hızlı Şekilde Sağlıyor

Veri aktarımının hızı kadar verinin doğruluğu da iş hayatında mühim bir kriterdir. Bilgi paylaşımı ne kadar iyileştirilirse, kararında firmalara katkısı o kadar fazla olacaktır. Mobil cihazlarla kurulan iletişim ağı sayesinde, gecikmelerde ve hata oranlarında azalma sağlanabilir.

Verilerin anlık olarak toplanması ve çözümleme edilmesi vasıtası ile malumat güvenilirliği arttığı için sunulan işin kalitesi de artıyor.

5. Müşteriye Yakınlaştırıyor

Artık her işletmenin bir davet merkezi ya da santrali mevcut. Mobil iletişim araçları vasıtası ile müşterilerin gereksinimlerine daha hızlıca yetişmek olası oluyor. Siparişlere, şikayetlere ve taleplere cevap verme süresi kısalıyor.

Müşteri ilişkilerinde iyi iletişim oluşturmak çok önemli. Mobilite mantığından yararlanan şirketler bu şekilde, müşteri memnuniyetini en uygun şekilde sağlayabilmektedir. Bu da daimi başarıyı getirmektedir.

6. Çalışma Koşullarını İyileştiriyor

Mobilitenin iş hayatındaki ve iletişimdeki önemi, ancak işletmeler ve müşteriler açısından değil, çalışanlar açısından da değerlendirilmelidir. Çalışanlar, ofiste haiz oldukları çabalama olanaklarını ofis dışına taşımak istemektedir.

Mobil çalışanların motivasyonunda ciddi anlamda bir artış gözlemlenmektedir. Daha esnek çabalama saatleri, vakit ve mekana bağlı kalmadan performans gösterme dürtüsü, çalışan memnuniyetini mühim seviyede artırmaktadır. Firmalar, çalışanlarının motivasyonu ile beraber daha kalifiye hizmetler ve çözümler sunabilmektedir.

7. Maliyetleri Düşürüyor

Kablosuz ağlar, bulut teknolojisi ve aynısı bütün teknolojik gelişmelerden yararlanan firmalar; kullandıkları iletişim araçlarını değiştirmeye başladı. Mobil cihazların kullanımına ağırlık veren ve mobilite terimine ahenk elde eden firmalar, uzaklık maliyetinden mühim seviyede tutum etmeye başladı.

Farklı illerdeki hatta değişik ülkelerdeki çalışanlarıyla ve müşterileriyle anlık iletişime geçen işletmelerin kâra geçmiş olduğu görülüyor. Ayrıca, çalışanların kendi cihazlarını temin ettiklerini de hesaba katarsak, firmaların demirbaş satın alma maliyetleri de azalmış oluyor.Hangi sektörler ya da iş modelleri için mobilite önemlidir?

İş hayatında mobilitenin önemini söylemeye çalıştık. Aslında, iletişim çağlarında olduğumuz için bütün iş modellerinde ve bütün sektörlerde mobilite terimi önemlidir. Fakat, müşterilerle birebir görüşmeler yapmak zorunda olan birtakım iş kollarında mobil olma zorunluluğu var. Bu nedenle mobilitenin maksimum şu sektörlerde ehemmiyet kazandığını söyleyebiliriz:

 • Bilişim Sektörü,
 • Sağlık Sektörü,
 • Haberleşme ve Telekomünikasyon Sektörü,
 • Otomotiv ve Ulaşım Sektörü,
 • Turizm Sektörü,
 • Bankacılık ve Finans Sektörü,
 • Eğlence Sektörü,
 • Eğitim Sektörü,
 • Perakende Sektörü,
 • Üretim Sektörü,
 • Enerji Sektörü,
 • Hizmet Sektörü.

Öte yandan, bir şirketin işini iyi mi yapmış olduğu ve hasılatını iyi mi elde ettiğini, uyguladığı iş modeli belirler. Seçilen iş modelinin müşteriye kıymet katması gerekir. Değer katan ürün, hizmet ve çözümler ise ilk önce iyi iletişimle başlar. Burada karşımıza gene iletişim ve mobilitenin önemi çıkıyor. Mobilitenin maksimum şu iş modellerinde öne çıktığını söyleyebiliriz:

 • Reklamcılık,
 • Ortaklık,
 • Abonelik,
 • Pazar Yeri,
 • E-Ticaret,
 • Kiralama,
 • Franchise,
 • Freemium,
 • Aracılık,
 • Direkt Satış.

Saydığımız bu sektörler ve iş modellerinde teknolojinin ve dijitalleşmenin ne kadar önde bulunduğunu görüyoruz. Tüm bu dinamiklere mobilite vasıtası ile ulaşan firmalar, iş modeli ve sektör ayrım etmeksizin, gücüne güç katmaktadır.

Şirketler küreselleşen ekonomide ve dünyada dijital iş gücü ile mobilite avantajlarını kullanmaya başladı. Daha doğrusu bu bir zorunluluk hâline geldi. Yeni düzene ahenk sağlayabilen şirketler, rekabet ortamında öne çıkıp, yeni trendleri ortaya çıkarabilecektir.

Ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan iş trendlerini yakından takip eden işletmeler, kurumsal hayatlarında daimi başarıyı yakalayabilecektir.

Mobilite konusunda yardımcı için aşağıdaki iletişim adresinden yardımcı isteyebilirsiniz.

 • İletişimAyrıca bakınız
 • Bulut Santral nedir? Bulut Santralin üstünlükleri nelerdir?