Nasreddin Hoca Kimdir ? | Kısaca Tüm Hayatı, Mezarı ve Mizahı

Nasreddin Hoca Kimdir? Nasreddin Hoca Nerede Yaşamıştır? Nasreddin Hoca Nerede Vefat Etmiştir.

Nasreddin Hoca, 1200’lü yıllarda Konya yakınlarında Akşehir’de bulunduğuna inanılan gülünç oldukça mizahi bir insandır.

Bu arada oldukça gülünç hikayeleri, olağanüstü anektodları, malumat dolgu, fıkralarıyla ve özlü lafları ve hatırlanan Nasreddin Hoca bunun yanı sıra oldukça felsefi kişiliği de olan oldukça büyük bir bilge insandır.

İLGİLİ HABER

Deneme Yazısı Örnekleri (Kısa ve Detaylı) Türk ve Dünya Denemeleri

Nasreddin Hoca Kimdir ?

Bu arada 1208 senesinde Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca, oldukça iyi bir eğitim almış, müftülük, imamlık, kadılık ve öğretmenlik yapmıştır.

Aslında genelde genellikle eşeğin üstüne ters binmiş şekilde karikatürize edilir. Bu arada bir heykeli ve Nasreddin Hoca adına yapılma Nasreddin Hoca Türbesi, Akşehir’de birçok  ziyaretçi tarafınca ziyaret edilmektedir. Bu arada babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, anası aynı köyden Sıdıka Hatun’dur.

Nasreddin Hoca Sivrihisar’da medrese öğrenimi gören Nasreddin, babasının ölümünden sonra  Hortu’ya dönüp köy imamı oldu. 1237’de Akşehir’e yerleşti, Seyyid Hacı İbrahim’in ve Seyyid Mahmud Hayrani derslerini aldı, İslam diniyle alakalı çoğu çalışmalarına devam etti.

Bu arada bir söylentiye göre medresede ders okuttu. Daha sonrasında kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerden kaynaklı kendisine Nasuriddin Hâce ismi verildi, daha sonradan bu isim Nasrettin Hoca biçimini almıştır.

Nasreddin Hoca Özellikleri 

Bu arada Nasreddin Hoca’nın hayatıyla alakalı bilgiler, halkın kendisine olan çok  sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır.

Daha sonrasında söylentiler arasında, kendisinden minimum yetmiş sene sonrasında yaşayan Timur’la konuştuğu, onun Mevlana ile yakınlık kurduğu, Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, birkaç yerde birden görünmüş olduğu bile vardır.

Bu arada insanoğlu tarafınca oldukça çok sevilen sayılan Nasreddin Hoca, İslam suretiyle yaşayan bir insandır. Bu arada hazırcevap olma yönü ile herkesi hem oldukça şaşırtmayı hem de oldukça güldürmeyi başarmıştır.

Askında sosyal hayatta karşılaşılan çoğu sosyal problemlere mizahi bir üslup ile yaklaşan Nasreddin Hoca, çoğu fıkralarında, Anadolu insanlarının düşüncesini, yapısını ve vakalara bakışını anlatmıştır.

Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu coğrafyanın oldukça büyük kısmında tanınmış Nasreddin Hoca, çoğu milli devlet tarafınca da benimsenmektedir. Her sene 5-10 Temmuz tarihlerinde Akşehir’de Nasrettin Hoca adına çoğu festival yapılır.

Nasreddin Hoca Ölümü Ve Mezarı

Bu arada Eskişehir Sivrihisar’da doğduğu, daha sonrasında Akşehir’e yerleştiğine inanılır. 1275-76 ya da 1285-86 yılları aralığında Akşehir’de vefat ettiği, kabri olduğu tahmin edilen ve daha sonrasında da mezar olarak düzenlenmiş mezarı da  bulunmaktadır.

Özbeklerden, İranlılara, Araplara, Afganlara , kadar çoğu halk tarafınca benimsenen Nasreddin Hoca, Molla, Hoca, Hacı Efendi, Hacı gibi lakaplarla anılır. Orta Asya’da Efendi lakabıyla anılan Nasreddin Hoca’nın Azeri, Uygur ve Özbek ya da İranlı kökenli olduğu düşünülmektedir.

Bu arada evrensel ve vakit mekan tanımaz olağanüstü nükteli fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yapmış olduğu mizahi betimlemelerle  yalnızca tek Türk değil Dünya Edebiyat tarihinin mühim bir figürü olup 1996-1997 yılları UNESCO tarafınca Uluslararası Nasreddin Hoca yılı duyuru edilmiştir.