Nükleer Silah Nedir?

resim63545394
resim63545394

Silah endüstrisi, teknolojiyle beraber çabucak gelişiyor. Silah şirketleri ve devletler, gelişen teknolojiyi kullanarak olabildiğince kuvvetli silahlar üretiyorlar. Bu tabanca kategorilerinin başlangıcında da nükleer silahlar gelmektedir. Peki nükleer tabanca nedir? Bu silahlar iyi mi üretilmektedir? Nükleer silahlar insanlık için niçin bu kadar tehlikelidir?

Nükleer silahlara haiz olan devletler, rastgele bir savaş halinde bu silahları bir tehdit olarak kullanabilmektedirler. Bundan kaynaklı bilhassa savaş dönemlerinde nükleer silahlardan gayet fazla bahsedilmektedir. Bu silahlar, çok kuvvetli olmaları nedeniyle caydırıcı olabilmektedirler.

Bundan kaynaklı nükleer silahlar ile alakalı kafi malumat birikimine haiz değilseniz bu silahların ne ve niçin bu kadar tehlikeli olduğunu merak edebilirsiniz. Bizler de bu yazımızda sizler için nükleer silahlara daha yakından bakacağız.

İçindekiler

Nükleer Silah Nedir?

Silah sanayisi, çabucak gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ölümcül silahlar üretiliyorlar. Bu silahların başlangıcında da nükleer silahlar geliyorlar. Nükleer silahlar, uzun süredir üretiliyorlar. Öyle ki bu silahlar, savaşlarda bile kullanıldılar. Bunun yanı sıra nükleer silahlara haiz olan devletler, bu silahları bir tehdit unsuru olarak kullanabiliyorlar. Bu yüzden dünya için büyük bir tehdit oluşturan nükleer tabanca nelerdir diye merak edebilirsiniz.

Nükleer silahları öteki silahlardan ayıran en mühim unsur, bu silahların nükleer tepki kullanan bir parçayla kullanılmaları oluyor. Nükleer silahlar, günümüzde 2 formda üretilebilmektedirler. Bunlar bomba ve füzelerdir. Nükleer silahların bomba ve roket formunda kullanılması, bu silahları daha tehlikeli hale getiriyor. Çünkü bomba ve roket formundaki nükleer silahların menizli ve verdikleri hasar artmaktadır.

Nükleer silahlar, fisyon ya da füzyon şeklinde üretilmektedirler. Fisyon formundaki nükleer silahlar, ağır atom çekirdeklerinin bölünme kararında ortaya çıkarttıkları fazla enerjiyle üretilmektedirler. Atom silahları, temelde fisyon formunda üretilen nükleer silahlardır.

Nükleer Silah Nedir: Fisyon ve Füzyon

Bunun yanı sıra füzyon formundaki nükleer silahlar ise tam tersi hafifçe atom çekirdeklerinin yüksek sıcaklık ve tazyik yüzünden ağır atom çekirdeği oluştururken ortaya çıkan enerjiyle üretilmektedirler. Hidrojen silahları, füzyon silahlarının bir örneğidirler.

Nükleer silahlar, temelde 4 adet etkiye sahiptirler. Bu silahlar, kullandıkları bölgelerde patlama dalgası, yoğun ışık, sıcaklık ve ışınım enerjisi yaymaktadırlar. Bundan kaynaklı bu silahlar, kullanıldıkları alanlarda olabildiğince tehlikeli olabilmektedirler. Öyle ki ABD, 2.Dünya Savaşı esnasında iki kez nükleer tabanca kullanmıştır.

Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan bu bombalar, bu şehirlerdeki hayatı bitirmişlerdir. 1945’te atılan nükleer silahların etkisi, günümüzde bile devam etmektedirler. Ayrıca nükleer silahlar, rüzgar gibi muhtelif tabiat vakaları nedeniyle silahların kullanıldığı bölgenin civarlarında bulunan yerleri de etkilemektedirler. Bundan kaynaklı nükleer silahlar, en tehlikeli silahlar olarak görülmektedirler.

Nükleer Silah Nasıl Üretilir?

Nükleer silahlar, insanlık için çok tehlikeli olabilmektedirler. Bu silahlara haiz olan ve iyi niyetli davranmayan devletler, düşmanlarını tehdit edebildikleri gibi insanlığı da tehlikeye sokabilmektedirler. Bundan kaynaklı nükleer silahların yaygınlaşmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Peki nükleer tabanca iyi mi üretilir? Her ülke, bu silahları rahatlıkla üretebilir mi?

Temel olarak nükleer enerji santraline haiz olan her ülke, lüzumlu işlemleri uygulayarak nükleer tabanca üretebilir. Nükleer enerji santrallerinde enerji üretmek için uranyum kullanılmaktadır. Uranyum, bunun yanı sıra nükleer silahların üretiminde de kullanılmaktadır. Zaten nükleer enerji ve tabanca üretiminin benzer süreçlerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Nükleer enerji santrallerinde enerji üretimi, genelde uranyumu gaza çevirerek gerçekleşmektedir. Nükleer fisyon reaktörlerinde elde edilmiş Uranyum-235, nükleer enerji üretiminde kullanılmaktadır. Az ve orta zenginleştirilmiş olan uranyumlar, nükleer enerji santrallerinde kullanılmaktadırlar. Ancak bu uranyum türünün fazla oranda zenginleştirilmesi, nükleer silahları ortaya çıkartmaktadır.

Yüksek zenginlikteki uranyumlar, tayyare gemileri ve denizaltılarında da kullanılabilmektedirler. Fakat bilgili olarak uranyum zenginleştirmenin genelde pek de saf niyetler barındırmadığını belirtebiliriz. Bir devletin çabucak yüksek zenginleştirilmiş uranyum kaynağına haiz olması, o devletin nükleer tabanca üretme sürecinde bulunduğunun belirtisidir.

Bundan kaynaklı internasyonal kuruluşlar, nükleer enerji üreten devletlerin uranyum zenginleştirmelerini denetim altında tutmaktadırlar. Böylece bu kuruluşlar, hızlıca çabucak yüksek uranyum zenginleştiren devletleri belirleme edebilmektedirler.

Nükleer silahlar, değişik yöntemlerle üretilebilmektedirler. Bundan kaynaklı nükleer silahlar, üretim yöntemlerine göre farklılaşmaktadırlar. Günümüze kadar üretilen nükleer silahların yapıları şu şekildedir:

 • Saf fisyon nükleer silahlar
 • Hızlandırılmış fisyon nükleer silahlar
 • Hidrojen bombaları
 • Saf füzyon nükleer silahlar

Hangi Ülkelerin Nükleer Silahı Bulunuyor?

Nükleer silahlar, insanlığın sonunu getirebilecek güçte silahlardır. Bundan kaynaklı dünya çapında nükleer silahlara karşı bir tasarruf sergilenmektedir. Bu silahlara haiz olan devletler, rastgele bir savaşa girmeleri halinde düşmanlarını nükleer silahlar ile tehdit edebilmektedirler. Hatta Amerika, bu silahları 2.Dünya Savaşı esnasında düşmanı Japonya’ya karşı kullanmıştır. Bunun kararında Japonya’da hem insanoğlu hem de tabiat çok büyük zarar görmüştür.

Nükleer enerji santrallerinin yaygınlaşması ile beraber nükleer silahların üretim süreci kolaylaşmıştır. Bundan kaynaklı nükleer enerji santraline ve lüzumlu kaynaklara haiz olan her devlet, nükleer tabanca üretebilecek duruma gelmiştir. Devletler, bu durumun önüne geçebilmek adına süratli adımlar attılar.

Hangi Ülkelerin Nükleer Silahı Bulunuyor

1 Temmuz 1968 senesinde Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması, internasyonal olarak imzalandı. Bu anlaşma, 1970 senesinde yürürlüğe girdi. Ancak bütün devletler, bu anlaşmayı imzalamadılar. Bunun yanı sıra bu antak kalma imzalanmadan ilkin nükleer silahlara haiz olan devletler de vardı. Günümüzde resmi olarak nükleer silaha haiz olan devletler şu şekildedir:

 • Çin
 • Fransa
 • ABD
 • Rusya
 • Birleşik Krallık

Bu 5 devlet, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalamışlardır. Bundan kaynaklı bu devletler, haiz oldukları nükleer silahları azaltma taahhüdünde bulundular. Bunun yanı sıra bu anlaşmayı imzalamayan ve nükleer silaha haiz olan devletler de mevcuttur. Bu devletler şunlardır:

 • Hindistan
 • Pakistan
 • Kuzey Kore (Anlaşmadan çekilerek nükleer tabanca üretti)
 • İsrail (Nükleer silahlara haiz olduğu iddia ediliyor yalnız bunu doğrulamadı)

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamında bu anlaşmayı imzalayan devletler, nükleer tabanca üretmeyeceklerini belirttiler. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler komitesindeki denetleme kurulu, anlaşmayı imzalayan devletlerin anlaşmaya uyup uymadıklarını denetim ediyor.

Türkiye Neden Nükleer Silah Üretmiyor?

Nükleer silahlar, hasım ülkeler için caydırıcı olabiliyorlar. Çünkü ülkeler, nükleer silaha haiz olan ülkelerle bu silahları kullanma tehditleri bulundukları için ayrı düşmek istemiyorlar. Bundan kaynaklı sizler de Türkiye niçin nükleer tabanca üretmiyor diye merak edebilirsiniz.

Nükleer tabanca üretimi için nükleer enerjiye gereksinim duyulmaktadır. Bunun için de nükleer tabanca üretmenin asli şartlarından birisi nükleer enerji tesisidir. Türkiye, nükleer enerji tesisi kurmaya başladı. Yani kuramsal olarak Türkiye, nükleer enerji santraline haiz olduktan sonra nükleer tabanca üretebilir.

Ancak Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalayan devletlerden birisidir. Bundan kaynaklı Türkiye, nükleer tabanca üretmeyeceğini internasyonal kamuoyunda taahhüt etmiştir. Türkiye’nin nükleer tabanca üretebilmesi için Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çıkması gerekmektedir. Bu anlaşmayı imzalayan devletler, diledikleri vakit anlaşmadan çekilebiliyorlar.

Fakat tabii ki anlaşmadan çekilmenin karşılıkları oluyor. Örneğin Kuzey Kore, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekilen devletlerden birisidir. Buna mukamele anlaşmaya imza atan neredeyse bütün devletler, Kuzey Kore’ye siyasal ve ekonomik yaptırım tatbik sonucu aldı. Bundan kaynaklı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekilmenin hem siyasal hem de ekonomik olarak çok ciddi karşılıkları mevcut.

Türkiye, bir NATO ülkesi olduğundan antak kalma kapsamında nükleer silaha haiz olan müttefiklerinin nükleer silahlarını barındırabiliyor. Yani Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması, Türkiye’nin nükleer tabanca üretmesini engellese de bulundurmasını engellemiyor. Bu doğrultuda Türkiye ve nükleer silaha haiz olan bağlaşık bir devletin antak kalma yapması halinde bağlaşık devlet, nükleer silahlarını Türkiye’de barındırabiliyor.

Nükleer Silahtan Korunmak Mümkün mü?

2.Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaşlarda nükleer silahlara haiz olan devletler, bu silahları kullanabiliyorlar. Bunun kararında nükleer silahlar, kullanıldıkları bölgede hayatı neredeyse tamamiyle yok ediyorlar. Bu yüzden rastgele bir tecavüz halinde nükleer silahtan korunmak olası mü diye merak ediyor olabilirsiniz.

Nükleer silahlar, çabucak tesir etmektedirler. Kullanıldıkları bölgede öncelikle büyük bir patlamaya niçin olmaktadırlar. Sonrasında bu silahların yapısında bulunan parçalar, hızlıca ışınım yağmurlarına yol açmaktadırlar. Bundan kaynaklı nükleer silahlar, hızlıca kullanıldıkları bölgede hayatı ortadan kaldırmaktadırlar.

Nükleer Silahtan Korunmak Mümkün mü

Nükleer silahtan korunmanın tek yolu, bu silahlar kullanıldığı anda sığınaklara saklanmak oluyor. Tabii ki bunun için de nükleer silahların kullanıldığı ilk anda ortaya çıkan patlamadan kurtulmak gerekiyor. Bu patlamadan kurtulduktan sonra ışınım yağmurlarından kurtulabilmek için sığınaklar kullanılmalıdır. Nükleer silahların tesiri uzun soluklu olmaktadır. Bundan kaynaklı ışınım yağmurları da uzun süre sürebilmektedirler. Bu yüzden nükleer silahlardan etkilenmemek için uzun süre sığınakta kalmak gerekebilir.

Nükleer silahların etkisinden korunabilmek için radyasyona maruz kalmamak gerekiyor. Çünkü nükleer silahlar, insanları yanıklara ve radyasyona maruz bırakmaktadırlar. Yanıkların tedavisi, radyasyona göre daha basit olmaktadır. Ancak insanların radyasyondan etkilenmesi, insanlarda gen değişiminden ölüme kadar çok muhtelif sıhhat sorunlarına yol açmaktadır.

Nükleer silahlar, insanoğlu kadar doğadaki öteki canlılar için de tehlikelidirler. Bu silahlar, kullanıldıkları bölgelerde neredeyse bütün canlı hayatını bitirmektedirler. Bundan kaynaklı nükleer tabanca kullanılan bölgelerde uzun süre rastgele bir bitki, ağaç ortaya çıkmamaktadır. Bunun yanı sıra bu alanlarda hayvan ve insan hayatı da uzun seneler olası olmamaktadır.

Nükleer Silah Nedir: Genel Değerlendirme

Silah endüstrisi, devamlı gelişerek daha da tehlikeli bir hal alıyor. Günümüzde en tehlikeli tabanca grubu, nükleer silahlar olmaktadır. Çünkü nükleer silahlar, yapıları gereği kullanıldıkları alanlarda canlı hayatını neredeyse tamamiyle yok etmektedirler. Bundan kaynaklı sizler de nükleer tabanca nedir, bu silahlar niçin bu kadar güçlüdürler diye sorgulayabilirsiniz.

Nükleer silahlar, temelde fisyon ve füzyon formları kullanılarak üretilmektedirler. Bu silahlar, üretildikleri forma göre adlandırılmaktadırlar. Tabii ki silahların üretilmiş oldukları formlar, silahların enerjisini de etkilemektedirler.

Nükleer silahların üretim süreci, nükleer enerjinin üretim süreciyle paralellik göstermektedir. Bundan kaynaklı nükleer enerji santraline haiz olan ülkeler, lüzumlu kaynakları karşılamaları halinde nükleer tabanca da üretebilmektedirler. Nükleer silahların dünya için tehlikeli olması, devletlerin bu silahlar için harekete geçmelerine niçin oldu.

Bu doğrultuda Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması imzalandı. Türkiye de dahil olmak suretiyle çoğu ülke, bu anlaşmaya imza atmıştır. Bu anlaşmadan ilkin nükleer tabanca üreten devletler, antak kalma kapsamında nükleer silahlarını azaltmayı taahhüt ettiler. Bunun yanı sıra nükleer silahı bulunmayan devletler de nükleer tabanca üretmeyecekleri konusu ile alakalı anlaştılar.

Ancak Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalamayan devletler de mevcut. Bu devletler Pakistan, Hindistan ve İsrail’dir. Bunun yanı sıra Kuzey Kore, anlaşmayı imzalamasına karşın daha sonra bu anlaşmadan çekilmiştir. Bu yüzden bu ülkeler, nükleer silahlar üstüne çalışmalarına devam ediyorlar.

Sizler için hazırladığımız nükleer tabanca rehberimiz burada sona eriyor. Bu rehberimizde nükleer tabanca nelerdir sorusunun yanı sıra bu silahlara alakalı dört gözle beklenen bütün sorulara yanıt vermeye çalıştık. Böylece sizler de nükleer tabanca rehberimizi inceleyerek bu silahlar ile alakalı merak ettiğiniz mevzulara yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca nükleer silahlarla alakalı soru ve düşüncelerinizi aşağıda yer edinen yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.