Orta Çağ Hakkında 5 Yıllık Araştırma Sonrasında Tespit Edilenler

Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasında ortada kalan çağa verilen isimdir.Bilindiği suretiyle Orta Çağ Attila’nın Batı Roma İmp. yıkması sonra başlamış olup gene aynı çağı Roma İmp. devamı olan Doğu Roma İmp.’luğunu Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip yıkması ile kapanmıştır.

Neler Okuyacaksınız? →

Orta Çağ Hakkında 5 Yıllık Araştırma Sonrasında Tespit Edilenler

Bin küsür sene devam eden bu çağ için inceleme yapan yabancı bir tarih öğrencisinin beş sene devam eden Orta Çağ araştırmaları kararında öğrendiği bilgiler şu şekildedir;

  • Orta Çağ’da evlilik meydana getirilen evlilikler şöyle olmaktaymış kızlar genellikle 18-25 yaşlarında evlendirilirmiş. Ama Orta Çağ İngiltere’sinde bu yaş 16’ya kadar inermiş.
  • Orta Çağ’da bir çok soylu doğan, sanılanın aksine hayatlarını savaşları tedvir etmek ve insanları morallendirmek suretiyle eğitim almak ile geçirirlerdi.
  • Orta Çağ’da meydana getirilen Haçlı Seferleri‘ne katılan şövalyeler, Sarazenler’e karşı yürüyebiliyorlardı zira Sarazen yayları genellikle onların zırhlarını delemeyecek güçteydi. Sarazen, Hristiyan olmayanlara yani Müslümanlara o dönemde verilen isimdir.
  • Orta Çağ’da, bir çok şövalye geceleri rüyalarından ağlayarak ve çığlıklar ile uyanırdı. Çoğu devamlı çarpışan çelik sesi duyardı. Yapılan yoğun savaşların nedeni olarak ruhsal çöküntü ve bunalımdaydılar.
  • Orta Çağ’da bir çok savaş Hristiyan köylülerin dini mevzularda anlaşamaması üstüne çıkardı; ya da soylular daha çok güç için savaşırlardı. Bu savaşların çoğunda insanlar haysiyet için savaşmazdı.
  • Orta Çağ’da bir yüzyıl süresince derebeylik sistemi en iyi yaşatanlar bütün Avrupa’da Normanlar olmuştu. Normanlar, kuzeyli adamlar olarak anılmakla beraber Frenk ve İskandinav karışımı olan halk topluluğudur.
  • Orta Çağ’da askeri birlikliler içinde Bizanslılar en parlak ordulara, Müslümanlar en akıllılarına, Avrupalılar ise en coşkulu olanlara sahipti.