Simple Past Tense ( -di’li geçmiş zaman) | Past Simple Tense

İngilizce de 12 zamandan biri olan  Simple Past Tense (-di’li geçmiş zaman) konusunu, gayri muntazam fiiller ve derli toplu fiiller  ile ilgili detaylıca ve bolca örnekli şekilde öğreneceğiz. 


Simple Past Tense ( -di’li geçmiş zaman)

Geçmişte (yakın veya uzak geçmiş), belli bir zamanda ( bu sabah/dün/geçen ayıl/5 gün önce/ 1998’de vs.) meydana getirilen işleri anlattığımızda Simple Past tense kullanılır. Türkçe’de “yaptım, gördüm, geldim” diye çevrilmektedir.

İngilizce zamanlar içerisinde kolay fakat birazcık ezbere dayanan düzensiz filler olması sebebiyle kimimiz bu tarihi sevmeyebilir.

Simple Past için kullanım alanı 3 şekilde özetlenebilir.

 1. Geçmiş zamanla net olan muayyen bir tarihte meydana getirilen eylemler için kullanabiliriz.
  • I saw Ali yesterday. (Ben Ali’yi dün gördüm.)
 2. Geçmiş vakit içinde, belirlenen esnek olan bir tarih aralığı içerisindeki eylemlerde kullanılabilir.
  • She played basketball when She was young. (O gençken basketbol oynadı. )
 3. Geçmiş zamanla tekrarlanarak meydana getirilen eylemlerde kullanılır.
  • She swam in the pool every day on her last vacation. (O son tatilinde hergün  havuzda yüzdü.)

Daha geniş anlatıma geçmeden kısa kısa cümle yapılarını ele alalım. Bu cümle yapılarını çekimleyerek 5 den fazla eylem ile yazıp tekrarlayınız.Simple Past Tense Olumlu Cümle

Simple Past kullanılırken müspet cümlelerde fiillerin 2. halleri ( had, did, went) , şayet ikinci hali yok ise yani buna derli toplu filler adı verilir ve “-d, -ed, -ied” takısı alır. ( Cleaned, Cried, Argued gibi)

 • Olumlu cümle yapısı: I, He, She, It, You, We, They  + V2 + …. Zaman Zarfı (Mutlaka bir zaman)

En zor olanı gayri muntazam filler yani ikinci halleri farklı olan filleri ezberlemek gerekir. Bazıları aynı kalırken bazıları değişir.

Şimdi özetlemek gerekirse düzensiz fillerden bahzedelim. Yazımızın dibine Düzensiz fillerin listesini vereceğiz.

 • Düzensiz filler içerisinde bazıları aynı kalır. Put / PutCut/Cut,
 • Bazıları topyekün değişir. Go/Went, Come/Came.

Şimdi örneklerime geçelim. Unutmadan Simple past tense bir cümle ne vakit sorusuna yanıt vermeli, yani sonuna bir vakit eklemeliyiz.

 • They cleaned the house yesterday. (Dün evi temizlediler)
 • I came home late last night. (Dün gece eve geç geldim)
 • We worked overtime yesterday ( Dün fazla mesai yapdık)
 • He finished the project this morning. ( O bu sabah projeyi bitirdi.)
 • I played the footbal on Saturday.( Cumartesi günü futbol oynadım)
 • They watched a horror film on TV last night. ( Dün gece TV’de bir korku filmi izlediler)
 • She joined a party at the weekend. ( O hafta sonu bir partiye katıldı.)
 • They completed their task yesterday. ( Onlar işlerini dün tamamladılar.)


Simple Past ile sık kullanılan vakit ifadeleri

 • Yesterday (Dün),
 • Last night (Dün gece),
 • Last week (Geçen hafta),
 • Last month (Geçen ay),
 • Last year (Geçen yıl),
 • The other day (Geçen gün),
 • … ago: … önce ( Two hours ago, Two days ago, Five years ago),
 • This morning (Bu sabah),
 • At the weekend (Hafta sonu),
 • In 1995 (1995’te),
 • When young (Gençken),
 • On Friday/Sunday (Cuma/Pazar günü),
 • In the morning / the afternoon/ evening (sabahleyin, öğleden sonra, akşamleyin)
 • At 5 am. ( sabah beşte)

Öyküleme yaparken yani ardı ardına yaptığımız işleri sıralarken Simple Past Tense kullanırız.  Örnek bir öyküleme yapalım.

I got up early this morning. I had breakfast with my family. Then I got dressed and left home for work. I went to work on foot.  I arrived the office at 8 am. I drank a cup of tea and answered e-mails. After that, I worked on my project. I left work at 6 pm. Then I met my friend. We ate out. I came home at 10 pm. I watched TV with my wife and then I went to bed at midnight.Simple Past Tense Olumsuz Cümle

Yapmadım, etmedim vs. derken kullanacağımız negatif cümle yapısı da oldukça basit.

 • I, He, She, It, You, We, They  + did not (didn’t) + V1 + …. Zaman Zarfı (Mutlaka bir zaman)

Şimdi misal cümlelere geçelim.

 • I didn’t see him yesterday ( Onu dün görmedim),
 • She didn’t meet me this morning. ( Bu sabah benimle görüşmedi),
 • We didn’t eat out last night. ( Dün gece dışarda yemedik),
 • They didn’t go out  last week. ( Geçen hafta dışarıya çıkmadılar),
 • I didn’t come with him yesterday. ( Dün onunla gitmedim)
 • We didn’t tell him the truth the other day. ( Geçen gün ona gerçeği anlatmadık),
 • She didn’t say anything at the meeting. ( Toplantıda asla birşey söylemedi)
 • It didn’t bark on Friday. ( Cuma günü havlamadı)
 • I didn’t hang out with my co-friends last night.( Dün gece iş dostlarımla takılmadım)


Simple Past Tense Soru Cümlesi

Sadece did başına koyarak cümleyi sual haline çevirebiliriz. Cevap olarak talep eder kısa talep eder uzun şekilde cevaplayabilirisiniz.

 • Did + I, He, She, It, You, We, They  + V1 + …. + Zaman Zarfı (Mutlaka bir zaman)
  • Yes, I, He, She, It, You, We, They  + did. ( +V1 + ….+ Zaman)
  • No, I, He, She, It, You, We, They  + didn’t. ( +V1 + ….+ Zaman)

Örnek cümleleri lütfen kendi yapmış olduğunuz cümleler ile pekiştiriniz.

 • Did you join the party last night?
  • Kısa müspet cevap      : Yes, I did
  • Uzun müspet cevap    : Yes, I did join the party last night
  • Kısa negatif cevap   : No , I didn’t
  • Uzun negatif yanıt : No , I didn’t join the party last night
 • Did she help you yesterday?
  • Kısa müspet cevap      : Yes, she did
  • Uzun müspet cevap    : Yes, she did help me yesterday
  • Kısa negatif cevap   : No , she didn’t
  • Uzun negatif yanıt : No , she didn’t help me yesterday

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru cümlesi

I came. (Ben geldim.)

I did not come. (Ben gelmedim.)

Did I come? (Ben geldim mi?)

You came (Sen geldin.)

You did not come. (Sen gelmedin.)

Did you come? (Sen  geldin mi?)

He/She/It came. (O  geldi.)

He/She/It did not come. (O gelmedi.)

Did he/she/it come? (O geldi mi?)

We came. (Biz  geldik.)

We  did not come. (Biz gelmedik.)

Did we come? (Biz geldik mi?)

You came. (Siz  geldiniz.)

You did not come. (Siz gelmediniz.)

Did you come? (Siz geldiniz mi?)

They came. (Onlar  geldiler.)

They  did not come. (Onlar gelmediler.)

Did they come? (Onlar geldiler mi?)


Karışık Simple Past Cümleler

Özne : He, Fiil: get up ( Kalkmak), Zaman: This morning

 • Olumlu   : He got up early this morning.
 • Olumsuz:  He didn’t get up this morning.
 • Soru        :  Did he get up this morning?
  • Yes, he did / Yes, he got up early this morning.
  • No, he didn’t / No, he didn’t get up early this morning.

Özne : They, Fiil: work overtime ( Fazla mesai yapmak), Zaman: last week

 • Olumlu   : They worked overtime last week.
 • Olumsuz:  They did not work overtime last week.
 • Soru        :  Did they work overtime last week?
  • Yes, they did / Yes, they worked overtime last week.
  • No, they didn’t / No, they didn’t worked overtime last week.

Sizde bu şekilde cümleler yaparak, karşınızda biri varmış gibi sual sorarak sesli yeniden yapınız.

Dersimizi kapatmadan önce günlük birkaç anlatım paylaşacağız. Lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız.


Some Useful Expressions

 • My days are numbered ( Günlerim sayılı).
  • As a leader, his days are numbered. ( Bir önder olarak günleri sayılı)
 • Hard feelings (Tartıştığın birine duyulan öfke).
  • So we are friends again, are we? No hard feelings? ( Aralarında bir münakaşa geçmiş olan şahıs , Tekrar arkadaşız değil mi? Bana öfkeli değilsin değil mi? )Ayrıca bakınız

 • Past Continuous Tense (I was going) | When ve While