Simple Past Tense ile ilgili örnek cümleler

Simple Past Tense, İngilizce zamanlar sıralamasında kesintisiz konuşmaya destek olacak ilk 4 zamandan biri. Daha önce bu zaman içinde alakalı geniş bir yazımız vardı. Şimdi Simple Past Tense hakkında misal cümleler yaparak daha da ilerleyeceğiz.


Simple Past Tense hakkında misal cümleler

I didn’t go out last night, I stayed at home. ( Dün gece dışarı çıkmadım, evdeydim.)  Eğer negatif cümle yapıyorsak fiilin ilk halini kullanırız. İkinci cümlede stay derli toplu eylem olup -ed takısı alır.

Ali played football with his friends at the weekends. ( Ali hafta sonu dostlarıyla futbol oynadı.) Simple Past Tense kullanırken -ed takısı alan fiillere derli toplu fiiller diyorduk. Play derli toplu bir eylem ve sonuna -ed takısını ekleyebiliriz.

Ayşe was late for work again, so his boss got really angry with him. ( Ayşe gene işe geç kaldı, bu yüzden patronu ona oldukça kızdı.) İlk cümle bir vaziyet cümlesi ve be yardımcı fiilinin 2. hali was gelmiştir. İkinci cümlede get=got (V2) fiilinin onlarca anlamından biri olan olmak anlamında kullanılmıştır. Get olmak anlamıyla eş fiiller şunlardır;  be, become, have, happen.

He went to a party and made new friends yesterday. (O dün bir partiye gitti ve yeni arkadaşlar edindi.) İlk cümlede Go = Went (V2), ikinci cümlede make=made (V2) olarak kullanılmıştır. Burada make fiili yapmak anlamında değilde edinmek anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda Make ile eş filler şunlardır; get, obtain, acquire, have, win.

Did she eat dinner yesterday? (Dün akşam yemeği yedi mi?) No, she didn’t (Hayır, o yemedi.) Soru cümlesinde bu sefer başa did getirmek yeterli. Sonrasında fiilin yalın halini kullanırız.

We took a lot of exams last week and we didn’t have time to play PC games.  (Geçen hafta oldukça sınava girdik ve PC oyunları oynayacak vaktimiz olmadı.) İlk cümlede take= took(V2), ikinci cümlede have fiili değişmemiş, negatif durumlarda fiilin yalın hali aynı kalır.

Hasan fell down from the stairs and he broke his leg. ( Hasan merdivenlerden düştü ve bacağını kırdı). İlk cümlede birşeyden düşmek fiili olan fall down= fell down (V2),  ikinci cümlede kırmak ve kırılmak anlamı olan fiili break= broke (V2) olarak kullanılmıştır.Ayrıca bakınız

  • Simple Past Tense ( -di’li geçmiş zaman) | Past Simple Tense