Genel

Past Continuous Tense (I was going) | When ve While

Türkçe’de geçmiş vakit hikayesi olarak anlatılan Past Continuous Tense, “gidiyordum” “geliyordum” zamanlarının karşılığı olarak söyleyebiliriz.  Şimdi gelin bu tarihi en uygun şekilde iyi mi anlayabiliriz ona bakalım. Past Continuous Tense (I was going) Past Continuous […]