Unicast, Broadcast ve Multicast nedir?

IPV4 adresleme içerisinde cihazların birbirlerini bulma veya bilmeleri için yayınlama modelleri vardır. Bu yayınların 3’ünü size detaylı anlatacağız. IP haberleşme yayınları Unicast, Broadcast ve Multicast nedir? IP Directed Broadcasts nedir?sorularının cevapları yazımızda.


Unicast, Broadcast ve Multicast nedir?

Unicast nedir?

IPv4 adresinin yapısı ile ilgili kafi bilginiz yok ise daha ilkin yazdığımız makaleyi en aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

IPv4 adres yapısına bakıldığında; her birinin bir ağ kısmı ve bir host kısmı vardır. Kaynak cihazdan paket göndermenin değişik yolları vardır ve bu değişik iletimler hedef IPv4 adreslerini etkiler.

Unicast (tekil yayın) iletimi, bire bir iletişimde bir cihazın diğer bir cihaza mesaj göndermesini anlatım eder.

Unicast paketin, tek bir alıcıya giden unicast adresi olan bir hedef IP adresi vardır. Paket sadece tek bir kaynaktan üretildiğinden, kaynak IP adresi sadece unicast adres olabilir. Bu, hedef IP adresinin unicast, broadcast ya da multicast olup olmadığına bakılmaksızın, tümü için geçerlidir.

Aşağıdaki resimde, bir switche bağlı üç host , bir yazıcı ve bir routerdan oluşur. Animasyon, hostu 172.16.4.253 IP adresine unicast paketi göndererek IP adresi 172.16.4.1 ile gösterir. Switch çerçeveyi aldığında, 172.16.4.253 IP adresi ile yazıcıya iletir.

IPv4 unicast host adresleri, 1.1.1.1 ile 223.255.255.255 adres aralığında bulunan adresleridir. Ancak, bu aralıkta hususi amaçlar için ayrılmış çoğu adres bulunmaktadır. Bu hususi amaca yönelik adresler, bu kısımda daha sonrasında ele alınacaktır.


Broadcast nedir?

Broadcast (yayın) iletim, bire-tüm iletişimde, bir cihazın ağdaki bütün cihazlara mesaj göndermesini anlatım eder.

Bir broadcast paketin, host bölümünde tamamı birler (1’ler) ya da 32 tane bir (1) olan hedef IP adresi vardır.

Not: IPv4, broadcast paketlerini kullanır. Ancak, IPv6’da broadcast paketleri yoktur.

Unicast paketi, aynı broadcast domaindeki (yayın tesir alanı) bütün cihazlar tarafınca işlenmelidir. Broadcast domain, aynı ağ kesimindeki bütün hostları tanımlar. Bir broadcast yönlendirilmiş ya da sınırı olan olabilir. Yönlendirilmiş broadcast, muayyen bir ağdaki bütün hostlara gönderilir. Örneğin, 172.16.4.0/24 ağındaki bir host, 172.16.4.255 için bir paket gönderir. Sınırlı bir broadcast ise 255.255.255.255 için gönderilir. Varsayılan olarak, routerlar broadcastları iletmez.

Sınırlı broadcast iletim örneğini görmek için aşağıdaki resimi örnekleyebiliriz.

Broadcast paketleri ağdaki kaynakları kullanır ve ağdaki her alıcı hostun bu paketi işlemesini sağlar. Dolayısıyla ağ ya da cihazların performansının fena etkilenmemesi için broadcast trafiği sınırlanmalıdır. Router’lar broadcast domainleri ayırdığından, ağları alt ağlara bölümlemek, aşırı broadcast trafiğini ortadan kaldırarak ağ performansını artırabilir.

IP Directed Broadcasts

255.255.255.255 broadcast adresine ek olarak, her ağ için bir broadcast IPv4 adresi vardır. Yönlendirilmiş broadcast olarak adlandırılan bu adres, ağdaki en yüksek adresi kullanır; bu, bütün host bitlerinin 1 olduğu adrestir. Örneğin, 192.168.1.0/24 için yönlendirilmiş broadcast adresi 192.168.1.255’tir. Bu adres, o ağdaki bütün hostlara iletişim sağlar. Bir host ağdaki bütün hostlara veri göndermek için, ağın broadcast adresini hedefleyen tek bir paket gönderebilir.

Hedef ağa direkt olarak bağlı olmayan bir cihaz, IP yönlendirmeli bir broadcasti, o ağdaki bir hosta gönderilen unicast IP paketleri gibi iletir. Yönlendirilmiş bir broadcast paketi, hedef ağa direkt olarak bağlı bir routera ulaştığında, bu paket hedef ağa yayınlanır.

Not:Güvenlik endişeleri ve fena amaçlı kullananların daha ilkin kötüye kullanmaları nedeniyle, yönlendirilmiş broadcastler, global yapılandırma komutuyla Cisco IOS Sürüm 12.0’dan itibaren varsayılan olarak kapatılmıştır no ip directed-broadcasts.


Multicast nedir?

Multicast (çoklu-yayın) iletimi, bir hostun multicast grubuna abone olan seçili host grubuna tek bir paket göndermesini sağlayarak trafiği azaltır.

Multicast paketi, hedef IP adresi multicast adresi olan tek tek pakettir. IPv4, 224.0.0.0 ile 239.255.255.255 adreslerini multicast aralığı olarak ayırmıştır.

Belirli multicast paketlerini alan hostlar, multicast istemciler olarak adlandırılır. Multicast istemcileri, multicast grubuna abone olmak için client programı tarafınca istenen hizmetleri kullanır.

Her multicast grubu tek bir IPv4 multicast hedef adresi tarafınca temsil edilir. Bir IPv4 hostu multicast bir gruba üye olduğunda, host multicast adrese gelen ve tekil olarak tahsis edilmiş unicast adrese gelen paketleri işler.

OSPF gibi routing protokoller, multicast iletimleri kullanır. Örneğin, OSPF ile etkinleştirilmiş routerlar, OSPF multicast adresi için ayrılmış olan 224.0.0.5 adresini kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Yalnızca OSPF ile etkinleştirilmiş cihazlar, hedef IPv4 adresi 224.0.0.5 olan bu paketleri işler. Diğer bütün cihazlar bu paketleri yoksayar.

Resimde Multicast paketlerini karar veren istemcileri göstermektedir.
Ayrıca bakınız

  • IPv4 nedir? IPV4 Adres Yapısı ve Alt Ağ Maskesi nedir? | Network Eğitimleri