Used to nasıl kullanılır? Used to konu anlatımı ve örnekler

Türkçe’de eskiden yaptığımız alışkanlıkları ingilizcede mukamele gelen “used to” ile anlatıyoruz. Used to iyi mi kullanılır? Used to mevzu anlatımı ve misal cümleler ile anlatacağız. Ayrıca be used to doing ve get used to kalıbının used to ile farkını göreceğiz.


Used to iyi mi kullanılır? Used to mevzu anlatımı ve örnekler

Used to kalıbı Türkçe’de yapardım, ederdim  gibi geçmişte meydana getirilen ama artık yapılmayan alışkanlıklar ve durumlarda kullanılır. İngilizce gramerde  used to “past habits and states ( geçmiş alışkanlıklar ve durumlar)” için kullanılmaktadır. Özellikle anılarda geçmişte devamlı yapılma durumlarda kullanılır.

Örnek geçmişte bir kere sigara içtiniz bunu anlatırken Türkçe’dede “Ben gençken ne sigara içerdim” diye konuşmassınız.  Bir kere sigara içmiştim dersiniz. İngilizce’dede vaziyet aynı. Yani “I smoked once when I was a youth. (Gençken bir kere sigara içmiştim)” ile ” I used to smoke when I was a youth. (Gençken sigara içerdim)” aynı şeyler değildir.

Used to geçmişi past olarak anlatırken, use + -ed takısı aldığını farkedersek, aslında used to kendine destek olarak did ‘i kullanıldığını görebiliriz. O zaman, Used to  bir destek değildir. Did destek ile kullanılır.

Used to kalıbı cümlede olumlu, negatif ve sual şeklinde iyi mi kullanılır görelim.

 • Pozitif: I/You/He/She/It/We/They + used to + v1
 • Negatif: I/You/He/She/It/We/They + didn’t (did not)use to  + v1
 • Soru: DidI/You/He/She/It/We/Theyuse to  +  v1

Şimdi used to örneklerine geçelim.


Used to hakkında alıştırmalar

 • (Eski yaşadığınız sokağa gittiniz ve …) The grocery store used to be at the begin of the street. (Bakkal eskiden sokağın başındaydı.)
 • I used to live in İzmir when I was a child. (Ben çocukken İzmir’de yaşıyordum.)
 • She used to a lecturer, she is retired now. (Eskiden tedris görevlisiydi, şimdi emekli.)
 • My mother didn’t used to smoke but she smokes everyday. (Annem sigara içmezdi.)
 • I used to smoke. (I don’t smoke now.) (Sigara içerdim. (şimdi sigara içmiyorum.))
 • We used to live in a small house. (We don’t live in a small house now.) (Küçük bir evde yaşıyorduk. (Artık ufak bir evde yaşamıyoruz.))
 • She used to eat alot. (she doesn’t eat alot any more.) (Eskiden oldukça yiyecek yerdi. (Artık pek yiyecek yemiyor.)
 • I used to play football when I was 6 . (6 yaşımdayken futbol oynardım.)

Şimdi  “used to” kalıbının sual cümlesi iyi mi olurdu?

 • Did she use to swim? (Yüzer miydi?)
 • Did you use to pianist? (Piyanist miydin)
 • Did you use to have a job when you were a student? (Öğrenciyken bir işiniz var mıydı?)
 • Did you use to clean the house while you were living with your family ? (Ailenizle beraber yaşarken evi temizler miydiniz?)

Used to ile would (vud diye okuyun) farkı ne?

Used to ile would aynı anlamda kullanmak mümkün bulunduğunu bir oldukça cümlelerde görebilirsiniz. Used to hem past habits hem past states için kullanılırken, would yalnızca past habits lerde kullanılır. Ayrıca would kulladığımızda şu anda o alışkanlıkla alakalı bilgimiz de yoktur. Aradaki farkı budur.

Sonraki yapacağımız “would” dersi ile used to arasındaki farkı cümlelerle görebileceksiniz.


Be + used to + v(ing)  kalıbı ne anlama gelir?

Özneden sonra Used to kullanarak yalın halde fiili yazarız ve eskiden yaptığımız bir alışkanlığı veya bir durumu dile getiririz. Ama şu an o vaziyet veya alışkanlık yoktur. Fakat Özneden sonra be (am/is/are veya was/were)  used to kullanıp arkasından fiili ing ekiyle kullandığınızda alışkan olduğunuz bir durumu anlatım edersiniz. Örneklerle daha iyi anlıyacağız.

 • He used to study Turkish. (Türkçe öğreniyordu.)
 • He is used to studying Turkish. (Türkçe öğrenmeye alışıktır.)
 • He was used to studying Turkish. (Türkçe öğrenmeye alışmıştı.)

Eskideki bir aşinalığınızı dile getirmek için kullanılır.

 • She used to learn chess. (Eskiden Satranç öğreniyordu)
 • She is used to learning chess.( Satranç öğrenmeye alışkın)
 • She was used to learning chess. (Satranç öğrenmeye alışmıştı)

Alışmakla alakalı cümlelerde kullanabilirsiniz.

 • Riding bicycle was frightening to him at first, but now he is used to riding it. (Bisiklete binmek ilk sırada onu korkutmuştu ama artık bisiklete binmeye alıştı.)

Get used to kalıbı

Bir şeye alışmak anlamında kullanılır. Örnek cümlelerle daha iyi anlayacaksınız.

 • They got used to each other. (Birbirlerine alıştılar.)
 • I hope You can get used to that country. (Umarım o ülkeye alışırsın.)


Ayrıca bakınız

 • Past Continuous Tense (I was going) | When ve While