Would could should ne demek? Nasıl kullanılır?

İngilizce’de birçok modal verb bulunmakta ve cümlenin anlamını ciddi şekilde değiştirebilmektedir. Bu yazımızda maksimum kullanılan 3 modal, Would could should ne demek? Would, Could, Should iyi mi kullanılır?


Would could should ne demek? Nasıl kullanılır?

Bu derste  would, could ve should kelimelerini iyi mi kullanman icap ettiğini ayrıntılı anlatımlar ve misal cümleler ile beraber göstereceğiz.

Would, Could, Should modal verb sıralamasında bulunan destek verblerdir. Tek başına değilde sonra gelen fiili modifiye ederler. Genellikle olasılıklar, tavsiyeler, kabiliyetler ve istekler gibi cümlelerde karşımıza bolca bol çıkar. Eğer speaking yapmak istiyorsanız kesinlikle öğrenmeniz gerekmekte.

Modal verb’den sonra gelen fiiller her vakit yalın halde bulunduğunu unutmamak gerekir. Bir oldukça modal verb var fakat yazımızda Would, Could, Should modal verb’leri anlattığımız için negatif yapılarında wouldn’t, couldn’t ve shouldn’t yani sonuna not getirmeniz yeterli.

Şimdi örneklere başlayalım.

“I play.” “Ben oynarım.” kolay bir cümleyi modal verb ile iyi mi değişik hallere gireceğini görelim.

 • I could play. – Oynayabilirdim./Oynayabilirim.
 • I should play. – Oynamalıyım.
 • I would play. – Oynardım.
 • I might go. – Oynama ihtimalim var.

Mesela oldukça kolay bir cümleye bakalım.

“I go.” bu cümle “Giderim.” demek.

Temel olarak modal verb in mantığını anladıysanız bir sonraki adıma geçebiliriz.


Would, could ve should kelimelerinin temel anlamları

Tek tek ayıralım.

1. Could

“Could” kelimesi, geniş zamanda veya gelecek zamanda, tahakkuk olasılığı olan ya da gerçekleşmesi olası olan eylemi bahsetmek da kullanılır.

 • I could play the guitar. (Gitarı çalabilirim.)
 • I could turn back. (Geri dönebilirim.)
 • I could go out with her. ( Onunla dışarı çıkabilirim)
 • I could spend my time with my friends at the weekend. ( Hafta sonu dostlarımla vakit geçirebilirim.)
 • We could eat out our family next week. ( Gelecek hafta ailemizle dışarıda yiyecek yiyebiliriz.)

“Could”, “can” modal verb in geçmiş tarihi şeklinde de kullanılabilir.

 • I could run faster during my youth. ( Gençliğimde daha süratli koşabilirdim.)

Peki bunu iyi mi ayıracağım derseniz, karşıdaki kişinin anlattığı mevzunun geçmiş olduğu zamandan yakalayabilirsiniz. Eğer şahıs geçmişinden bahsediyorsa, kaybetmiş bir kabiliyetinden bahsetmek için could kullanır. Şayet geniş zamanda konuşuyorsa o vakit gerçekleşebilecek bir şeyden bahsettmek için could kullanmıştır.

 • “I could go to gym every day.” Geçmişteki kabiliyetlerinden bahsediyorsa ve o arada da spor yapmak hakkında düşüncesini de belirtmiştir. “Her gün spor salonuna giderdim.”
 • Arkadaşına genellikle gün içerisinde neler yaparsın? diye bir sual sorduğunda, …..  diyip sıraladı ve “I could go to gym every day.” “Her gün spor salonuna gidebilirim.” diyebilir. Böyle bir olasılık olabilir, gerçekleşmesi olası yani.

2. Would

Would kelimesi 3 değişik alanda kullanabiliriz.

 • Hayali bir vaziyet mevzubahis olduğunda; örneğin büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Hayal kuruyorsunuz ve çılgın olurdum diyorsunuz. “I would be crazy.”, “I would buy a cadillac.”, “I would go to Hawai.” gibi.
 • Geçmişte derli toplu olarak meydana getirilen bir eylemi belirtmeye fayda fakat şu anda devam edip etmediğini anlatmaz. Örneğin lise arkadaşınızı gördünüz ve geçmişden konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki  “Ali oldukça iyi satranç oynardı.” , “Ali would play chess very well.”
  Başka bir örnek;
  I would get up early every sunday morning and go fishing with my uncle. (Her pazar sabahı erken kalkar ve amcamla balığa giderdim.)

3. Should

Modal verb’lerden should kelimesi, gerçekleşmesi ihtiyaç duyulan bir hareketi anlatmada kullanılır. Yani should, olması ihtiyaç duyulan bir şeyi anlatır.

Örneğin;

 • Gece geç oldu ve anneniz geç kalmanıza kızabilir. Bu yüzden kardeşinize, “We should go home.” ( Eve gitmeliyiz.)
 • Örneğin diyetisyene gittiniz ve yüzmenin oldukça kalori harcatan bir spor bulunduğunu öğrendiniz. Hızlı kilo vermek için gerçekleşmesi ihtiyaç duyulan bir eylem. “I should swim every day”, “Her gün yüzmeliyim.”

Would, could ve should hakkında misal cümleler

 • When I was 4 years old, I could read. (Ben 4 yaşlarındayken okuyabiliyordun.) Geçmişte bir becerinizi anlattınız.
 • They could stay here tonight. (Onlar bu gece burada kalabilirler.) Gelecek zamanda tahakkuk ihtimali olan bir fiil için kullandık.
 • It was dark, but She could see the birds in the sky. (Karanlıktı fakat o gökyüzünde kuşları görebiliyordu.) Dikkat ettiyseniz ilk cümle başlarken simple past yani was ile başlamış, geçmiş bulunduğunu anlayabiliyorsunuz.
 • When my father was young, he would run 4 times a week. ( Babam gençken haftada 4 kez koşardı.)
 • My grandpa is sick. He should rest. (Büyükbabam hasta, dinlenmeli.)
 • I would go to fishing,  if I had time. ( (Hayal kuruyor)Eğer zamanım olsaydı, balığa giderdim.)
 • He shouldn’t drive very fast. (O oldukça süratli otomobil sürmemeli. ) (Olması ihtiyaç duyulan eylemlerde should kullanıyorsak, olmaması gerekn eylemlerde de should not yani shouldn’t kullanabiliriz.)


Ayrıca bakınız

 • Choose, select ve pick arasındaki farklar nelerdir?