CMD Komutları – Windows Komut Satırı


Sistem yöneticileri tarafınca sıkça kullanılan Windows komut satırı aslında son kullanıcı olarak tabir edilen kullanıcılar için de olabildiğince yaşamı kolaylaştırabilir. Bizler de Windows komut satırında kullanabileceğiniz bütün CMD komutlarını sizler için bir araya getirdik. Windows Komut İstemi ya da malum adıyla CMD komutları listemizde yer alan kodları kullanırken ne yaptığınızdan emin olmanızı öneri ediyoruz. Komut satırlarında meydana getirilen işlemlerin neticeleri bazı durumlarda geri dönülemez ve can sıkıcı olabiliyor.

CMD komutları listemize geçmeden ilkin “CMD nedir?” ve “Windows Komut Satırı CMD Nasıl Açılır?” sorularına cevap verelim.

İçindekiler

CMD Nedir?

CMD, İngilizce Command (komut) sözcüğünün kısaltmasıdır. Hemen derhal bütün modern Microsoft Windows işletim sistemlerinde varsayılan komut satırı yorumlayıcısıdır. Orijinal adıyla CMD.exe, bazı durumlarda eski kullanıcılar tarafınca MS-DOS ile karıştırılmaktadır. CMD ile MS-DOS içinde benzerlikler olsa da; CMD.exe MS-DOS değildir.

Windows Komut Satırı CMD Nasıl Açılır?

Windows komut satırı yani CMD’yi açmak için aşağı yukarı 10 tane teknik bulunmaktadır fakat en kolay olan 3 tekniği sizler ile paylaşarak, tarzı size bırakıyoruz. CMD açma yönteminiz ne olursa olsun, karşınıza gelecek olan monitör ufak farklılıklar olsa bile aşağıda yer alan görsele benzeyecektir.

CMD Komutları - CMD

Power User Menüsü ile CMD Açmak

Belki daha önceden asla kullanmadığınız bir menü ile Windows komut satırını yani CMD’yi açabilirsiniz. Bunun için klavyenizdeki Windows tuşuna matbu tutarak X tuşuna bastığınızda Power User menüsünü, daha sonrasında da menüden Windows PowerShell ve Komut İstemi seçeneğine tıklayarak CMD’yi açabilirsiniz. Bahsettiğimiz tuş kombinasyonu “Windows + X” olarak geçmektedir.

CMD Komutları - Power User

Windows Arama Menüsünden CMD Açmak

Eminiz ki, Windows arama menüsü günlük hayatta işinizi olabildiğince kolaylaştırmaktadır. Windows arama menüsü CMD açmak için en en uygun yollardan birisi. Windows arama menüsünü etken hale getirmek için iki yöntemimiz bulunuyor. Bunlardan birincisi klavyenizdeki Windows tuşuna basmak, bir öteki ise Taskbar’da bulunan Windows işaretine tıklayarak aradığınız programın ismini yazmak. Sonrasında Windows otomatik önerileri ile açmak istediğiniz programı önünüze getirecektir.

Konumuz CMD açmak olduğu için; klavyemizden Windows tuşuna basıyor ve sonrasında “CMD” yazıyoruz. Aşağıda yer alan görselden de görebileceğiniz gibi Windows bu prosedür kararında Komut İstemi uygulamasını önümüze getiriyor.

CMD Komutları - Arama Menüsü

Çalıştır Kutusu ile CMD Açmak

Eğer Windows 10’dan eski bir işletim sistemi versiyonu kullanıyorsanız birazdan bahsedeceğimiz teknik sizin için en kolayı olacaktır. Klavyenizden Windows tuşuna matbu tutarak R tuşuna bastığınızda (Windows+R) Windows önünüze Çalıştır kutusunu getirecektir. Açılan kutuya “cmd” (tırnak işareti olmadan) yazdığınız vakit Windows Komut İstemi programı açılacaktır.

Çalıştır kutusu

En Çok İhtiyacınız olacak CMD Komutu: Help

Windows komut satırını kullanmaya yeni başlayanların maksimum gereksinim duyduğu komut help komutudur. Help komutu iki şekilde kullanılmaktadır:

Birinci teknik kullanmak mümkün bütün komutları ve kısa açıklamaları listeliyor ve komut satırını açarak aşağıdaki şekilde yazılarak kullanılıyor.

help

İkinci teknik ise ile alakalı malumat edinmek istediğiniz komutun ismini belirterek kullanılıyor. Diyelim ki “cd” komutu ile alakalı malumat almak istiyoruz. Bunun için komut satırına yazmamız gereksinim duyulan komut help cd şeklindedir. Komut satırına bu komutu yazdığınızdaki çıktı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Not:Türkçe ya da değişik dillerdeki Windows işletim sistemlerinde farklı/benzer sonuçlar çıkabilir.

help cd
Displays the name of or changes the current directory.

CHDIR [/D] [drive:][path]
CHDIR [..]
CD [/D] [drive:][path]
CD [..]

  ..   Specifies that you want to change to the parent directory.

Type CD drive: to display the current directory in the specified drive.
Type CD without parameters to display the current drive and directory.

Use the /D switch to change current drive in addition to changing current
directory for a drive.

If Command Extensions are enabled CHDIR changes as follows:

The current directory string is converted to use the same case as
the on disk names.  So CD C:\TEMP would actually set the current
directory to C:\Temp if that is the case on disk.

CHDIR command does not treat spaces as delimiters, so it is possible to
CD into a subdirectory name that contains a space without surrounding
the name with quotes.  For example:

    cd \winnt\profiles\username\programs\start menu

Active Directory

Komut Komut Açıklaması
ADmodcmd Active Directory’de toplu değişim yapmanıza destek olur.
CSVDE Active Directory verilerini içe ya da dışa transfer aktarmanızı sağlar.
DSACLs Active Directory erişim denetim listelerini görüntüler.
DSAdd Active Directory içine unsur eklemenize destek olur.
DSGet Active Directory’de bulunan unsurları görüntüler.
DSQuery Active Directory’deki unsurları arar.
DSMod Active Directory’deki unsurları değiştirir.
DSMove Active Directory’de nesneleri taşır.
DSRM Active Directory’den unsurları kaldırır.
Active Directory CMD Komutları

Toplu İş Dosyaları (Batch Files)

Komut Komut Açıklaması
CALL Bir toplu iş uygulamasını (batch program) öbür toplu iş programından çağırır.
CHOICE Toplu iş dosyasına (batch file) klavye girişi kabul eder.
CLIP Giriş meydana getirilen kıymeti Windows panosuna kopyalar
CLS Ekranı temizler
CMD Yeni bir komut satırı çekirdeği başlatır
COLOR Komut satırı penceresinin renklerini değiştirir
DOSKEY Komut satırını düzenler, komutları çağırır ve makro oluşturur
ECHO Ekranda mesaj görüntüler
ENDLOCAL Bir toplu iş dosyasındaki (batch file) ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesini sonlandırır
EVENTCREATE Windows vaka günlüğüne mesaj ekler
EXIT Mevcut kod / rutinden menfaat ve bir hata seviyesi ayarlar
FOR For Döngüsü
GOTO Etiketli satıra gider
IF Eğer koşulu
IFMEMBER Mevcut kullanıcı bir çabalama grubunun üyeliğini denetim eder
LOGTIME Tarih ve saati bir dosyaya kayıt eder
MAPISEND Komut satırında e-posta gönderir
MORE daha fazla görüntülemeye fayda (her seferinde bir ekranlık atlar)
PAUSE Toplu bir iş dosyasının askıya (beklemeye) alır
PROMPT Komut istemini değiştirir
REM Toplu bir iş dosyasına (batch file) yorum/açıklama ekler
RUN Komutları başlatır
RUNAS Bir programı değişik bir kullanıcı olarak başlatır
SET Oturum ortamı değişkenlerini ayarlar, sahneler ya da değiştirir
SETLOCAL Ortam değişkenlerinin görünürlüğünü denetim eder
SETX Ortam değişkenlerini ayarlar
SORT Girdiyi sıralar
SHIFT Toplu iş dosyası parametrelerinin sırasını değiştirir
SLEEP Belirtilen saniye kadar prosedürü bekletir
START Bir programı, komutu ya da toplu iş dosyasını başlatır
TIMEOUT Bir toplu iş dosyasının işlenmesini geciktirir
TITLE CMD.EXE oturumu için pencere başlığını ayarlar
WAITFOR Sinyal beklemeye ya da göndermeye yarar
WMIC WMI komutları
:: Yorum ve Açıklama
Toplu İş Dosyaları CMD Komutları

Disk Yönetimi (Disk Management)

Komut Komut Açıklaması
BCDBOOT Bir sistem kısmı oluşturur ya da onarır
BCDEDIT Önyükleme Yapılandırma Verilerini Yönetin
CONVERT FAT sürücüsünü NTFS’ye dönüştürür
CHKDSK Diski denetim eder. Disk problemlerini denetler ve onarır
CHKNTFS NTFS dosya sistemini denetim eder
DEFRAG Sabit diski birleştirir
DISKPART Disk Yöneticisi
DISKSHADOW Gölge kopya (yedekleme) oluşturur
DriverQuery Yüklü cihaz sürücülerini görüntüler
FORMAT Diski biçimlendir
FREEDISK Boş disk alanını denetim edin
LABEL Disk etiketini düzenleyin
MOUNTVOL Birim bağlama noktasını yönetir
NTBACKUP Yedekleme aracı
SFC Sistem Dosyası Denetleyicisi
VOL Disk etiketini görüntüle
Disk Yönetimi CMD Komutları

Dosya ve Klasörler (Files and Folders)

Komut Komut Açıklaması
ASSOC Dosya uzantısı ilişkilerini değiştirin
ASSOCIAT Tek adımda dosya ilişkilendirme
ATTRIB Dosya özniteliklerini değiştirin
BITSADMIN Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti
CACLS Dosya izinlerini değiştir
CD Dizini Değiştir – muayyen bir Klasöre gidin
CIPHER Dosyaları / klasörleri şifreleme ya da şifresini çözme
COMP İki dosyanın ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırın
COMPACT NTFS bölümündeki dosyaları ya da klasörleri sıkıştırın
COMPRESS Bir NTFS bölümündeki tek dosyaları sıkıştırın
COPY Bir ya da daha çok dosyayı öbür bir konuma kopyalayın
CSCcmd İstemci tarafı önbelleğe alma (Çevrimdışı Dosyalar)
DEL Bir ya da daha çok dosyayı silin
DELTREE Bir klasörü ve bütün alt klasörleri silin
DIR Dosya ve klasörlerin bir listesini görüntüleyin
ERASE Bir ya da daha çok dosyayı silin
EXPAND Dosyaların sıkıştırılmalarını kaldırır
EXTRACT CAB dosylarının sıkıştırılmalarını kaldırır
FC İki dosyayı karşılaştırır
FIND Bir dosyada bir metin dizesini arar
FINDSTR Dosyalarda dizeleri arar
FORFILES Birden çok dosyayı toplu işler
FSUTIL Dosya ve Birim destek programları
FTP Dosya Aktarım Protokolü
FTYPE Dosya uzantısı dosya türü ilişkilendirmeleri
iCACLS Dosya ve klasör yetkilerini değiştirir
MD Yeni klasör ya da klasörler oluşturur
MOVE Dosyaları bir klasörden öbür klasöre taşır
MKLINK Sembolik bir irtibat oluşturur.
OPENFILES Açık dosyaları sorgular ya da görüntüler
POPD PUSHD tarafınca kaydedilen önceki bir dizine dönün
PsFile Uzaktan oluşturulan dosyaları göster
PUSHD Kaydedin ve sonrasında mevcut dizini değiştirin
QGREP Belirli bir modelle eşleşen satırlar için dosyaları arayın
RECOVER Bozuk bir diskten hasar görmüş bir dosyayı kurtarın
REN Bir klasör ya da dosyaları tekrar adlandırın
REPLACE Bir dosyayı diğeriyle değiştirin ya da güncelleyin
RD Klasör/Klasörleri siler
RMTSHARE Klasör ya da Printer paylaştırır.
ROBOCOPY Sunucular arası dosya ve klasör kopyalar
SHARE Bir dosya paylaşımını ya da basma paylaşımını listeleyin ya da düzenleyin
SHORTCUT Windows kısayolu oluşturur
SUBINACL Dosya ve klasör İzinlerini, Sahipliği ve Etki Alanını Düzenleyin
TAKEOWN Bir dosyanın sahipliğini alın
TOUCH Dosya vakit damgalarını değiştirin
TREE Klasör yapısının grafik görüntüsü
TYPE Bir metin dosyasının içeriğini görüntüleyin
WHERE Dosyaları bir indeks ağacında bulun ve görüntüleyin
WINDIFF İki dosyanın ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırın
XCACLS Dosya ve klasörlerin yetkilerini değiştirir
XCOPY Dosya ve klasörleri kopyalar
Dosya ve Klasörler CMD Komutları

Grup İlkeleri (Group Policy/Windows Installer)

Komut Komut Açıklaması
DevCon Aygıt Yöneticisi Komut Satırı Yardımcı Programı
GPRESULT Nihai İlke Seti bilgilerini görüntüleme
GPUPDATE Grup İlkesi ayarlarını güncelleyin
MSIEXEC Microsoft Windows Yükleyicisi (Installer)
PsInfo Bir sistem hakkındaki detayları listeleyin
PsShutdown Bilgisayarı kapatma ya da tekrar başlatma
REGSVR32 Bir DLL kaydetme ya da kaydını silme
SHUTDOWN Bilgisayarı Kapat
SLMGR Yazılım Lisanslama Yönetimi
WUAUCLT Windows güncelleme
Grup İlkeleri CMD Komutları

Ağ Ayarları (Networking)

Komut Komut Açıklaması
ARP Adres Çözümleme Protokolü
BROWSTAT Etki alanı, tarayıcı ve PDC bilgilerini alın
DNSSTAT DNS İstatistikleri
GETMAC Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin
IPCONFIG IP’yi yapılandırın
NET Ağ kaynaklarını yönetin
NETDOM Etki Alanı Yöneticisi
NETSH Ağ Arayüzlerini, Windows Güvenlik Duvarını ve Uzaktan erişimi Yapılandırın
NBTSTAT Ağ istatistiklerini görüntüleme (TCP / IP üstünden NetBIOS)
NETSTAT Ağ istatistiklerini görüntüle (TCP / IP)
NSLOOKUP Ad sunucusu (name server) araması
PATHPING Traceroute plus ağ gecikmesi ve paket kaybı
PsPing Ağ performansını ölçün
PING Ağ bağlantısını test edin
ROUTE Ağ yönlendirme tablolarını değiştirin
TRACERT Uzak bir ana bilgisayara seyretme yolu
Ağ Ayarları CMD Komutları

İşlemler / Süreçler (Processes)

Komut Komut Açıklaması
PATH Çalıştırılabilir dosyalar (EXE) için bir arama yolu görüntüleyin ya da ayarlayın
PsExec İşlemi uzaktan yürütün
PsKill İşlemleri ada ya da prosedür kimliğine göre sonlandırın
PsList Süreçlerle alakalı detaylı detayları listeleyin
PsGetSid Bir bilgisayarın ya da kullanıcının SID’sini görüntüleyin
PsSuspend İşlemleri askıya alın
SCHTASKS Belirli bir zamanda çalışacak bir komut zamanlayın
SYSMON Sistem etkinliğini izleyin ve Windows vaka günlüğüne kaydedin
TASKLIST Çalışan programları ve hizmetleri listeleyin
TASKKILL Çalışan bir prosedürü sonlandırın
TLIST Tam yolu içeren vazife listesi
İşlemler / Süreçler CMD Komutları

Baskı / Yazıcı (Printing)

Komut Komut Açıklaması
MODE Sistem aleti yapılandırır
PRINT Metin dosyası yazdırır
PRINTBRM Yazdırma kuyruğu
PRNCNFG Yazıcıyı görüntüler, yapılandırır ya da tekrar adlandırır
PRNMNGR Yazıcıları ve yazıcı bağlantılarını ekler, siler, listeler
RUNDLL32 DLL komutu çalıştırır (yazdırma bağlantılarını ekler / kaldırır)
Baskı / Yazıcı CMD Komutları

Kayıt Defteri (Registry)

Komut Komut Açıklaması
REG Kayıt anahtarlarını ve verileri okur, ayarlar, dışa aktarır ve siler.
REGEDIT Kayıt Defteri Düzenleyicisini açar. Kayıt defteri ayarlarını içe ya da dışa aktarır.
REGINI Kayıt izinlerini değiştirir
Kaıyt Defteri CMD Komutları

Uzak Masaüstü (Remote Desktop)

Komut Komut Açıklaması
CHANGE Terminal Sunucusu Oturumu hususi durumunu değiştirir
Query Process İşlemleri sahneler (TS / Uzak Masaüstü)
Query Session Tüm oturumları görüntüle (TS / Uzak Masaüstü)
Query TermServer Tüm sunucuları listeleyin (TS / Uzak Masaüstü)
Query User Kullanıcı oturumlarını görüntüleyin (TS / Uzak Masaüstü)
MSTSC Terminal Sunucusu Bağlantısı (Uzak Masaüstü Protokolü)
RASDIAL RAS bağlantılarını yönetir
RASPHONE RAS bağlantılarını yönetir
Reset Session Uzak Masaüstü Oturumunu Siler
TSDISCON Uzak Masaüstü Oturumunun Bağlantısını Koparır
WINRM Windows Uzaktan Yönetim
WINRS Windows Uzak Kabuk
Uzak Masaüstü CMD Komutları

Servisler (Services)

Komut Komut Açıklaması
CASPOL Kod Erişimi Güvenlik Politikası Aracı
PORTQRY Bağlantı noktalarının ve hizmetlerin durumunu görüntüler
PsService Hizmetleri sahneler ve denetim etmeye yarar
SC Servis kontrolü
Servisler CMD Komutları

Sistem Bilgisi (System Information)

Komut Komut Açıklaması
NOW Tarih ve Saati görüntüleyin
DATE Tarihi görüntüleyin ya da ayarlayın
HELP Çevirim içi yardım
LOGMAN Performans seyircisi günlük (logları) yönetin
MBSAcli Temel Güvenlik Analizcisi
MSINFO32 Sistem Bilgisi
NTRIGHTS Kullanıcı hesap haklarını düzenler
PsLogList Olay günlüğü (log) kayıtları
SYSMON Sistem etkinliğini izlemenize ve Windows vaka günlüğüne kayıt etmenize yarar
SYSTEMINFO Sistem yapılandırmasını listeler
TIME Sistem saatini görüntüleyin ya da ayarlayın
TypePerf Performans verilerini günlüğe (log dosyasına) işler
VER Sürüm bilgilerini gösterir
VERIFY Kayıt edilen dosyaları doğrular
WHOAMI Geçerli Kullanıcı Adı ve tesir alanını yazdırır
Sistem Bilgisi CMD Komutları

Kullanıcı Yönetimi (User Administration)

Komut Komut Açıklaması
ADDUSERS CSV dosyasına kullanıcı ekler ya da CSV sıralamasında bulunan kullanıcıları listeler
CERTREQ Sertifika yetkilisinden sertifika istek eder
CleanMgr Geçici dosyaların ve çöp kutusunun otomatik temizliğine yarar
CON2PRT Yazıcıya bağlanmaya ya da bağlantıyı koparmaya yarar
CMDKEY Depolanan kullanıcı ismi ve parolaları yönetir
DELPROF Kullanıcı profillerini siler
DIRUSE Disk kullanımını gösterir
LOGOFF Bir kullanıcının oturumunu kapatır
MOVEUSER Bir kullanıcıyı bir alandan (domain) diğerine taşır
MSG Mesaj gönderir
PERMS Kullanıcı yetkilerini gösterir
POWERCFG Güç ayarlarını yapılandırır
PsLoggedOn Yerel olarak ya da kaynak paylaşım yolu ile kimin celse açtığını gösterir
PsPasswd Hesap parolasını değiştirir
SUBST Bir yolu (path) şoför harfi ile ilişkilendirir
Kullanıcı Yönetimi CMD Komutları

CMD komutları listemizin içinde ne olduğu SS64’ün belirlemiş olduğu lisanslamaya tabidir.

Önerilen Yazı;  OnePlus 10T’nin Etkileyici AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

Yorum yapın